Czasy okrążeń

21-22 Września, 09:00 – 18:00

DAY 1 - PART 1, A1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marcin P. 01:42.239 1 7 01:48.089
2 Marek J. 01:43.720 1 8 01:48.763
3 Łukasz Ł. 01:44.188 1 8 01:50.532
4 Jarosław K. 01:45.391 1 6 01:50.023
5 Igor S. 01:48.060 4 8 01:52.303
6 Paweł P. 01:46.611 8 8 01:46.611
7 Ralf K. 01:52.097 4 5 02:00.008
8 Galusinski K. 01:46.902 7 8 01:47.974
9 Adam K. 01:53.229 8 8 01:53.229
10 Michał K. 01:50.204 4 8 01:51.747
11 Marek S. 01:57.341 2 4 01:58.614
12 Natalia K. 01:56.109 3 4 01:59.401
13 Gärtner C. 01:52.759 4 7 01:55.537
14 Martin G. 01:51.390 3 5 01:53.092
15 Mathias K. 02:05.467 2 2 02:05.467
16 Jarosław H. 01:50.869 3 4 01:54.209
17 Aron G. 01:50.413 4 6 01:51.163
18 Michał K. 01:50.874 4 6 01:51.589
19 Tomasz Ł. 01:49.824 6 6 01:49.824
20 Maciej C. 01:54.769 3 3 01:54.769
21 Daniel S. 01:53.592 3 3 01:53.592
22 Robert S. 01:49.026 4 5 01:50.426
23 Krystian G. 01:53.201 6 6 01:53.201
24 Paweł T. 01:51.930 4 4 01:51.930
25 Tomasz C. 01:49.027 6 6 01:49.027
26 Piotr M. 01:53.247 4 7 01:53.371
27 Sario A. 01:48.930 7 7 01:48.930
28 Aldo A. 01:57.208 4 6 01:57.751
29 Maciej P. 01:48.927 3 3 01:48.927
30 Marcel B. 01:51.800 3 4 01:54.411
31 Artur W. 01:50.626 3 5 01:53.880
32 Frank K. 01:50.466 3 6 01:54.777
33 Kevin D. 01:50.196 3 5 01:52.007

DAY 1 - PART 1, A2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marcin P. 01:39.220 3 7 01:41.048
2 Marek J. 01:46.991 2 6 01:51.553
3 Łukasz Ł. 01:49.220 3 6 01:51.624
4 Jarosław K. 01:48.737 2 4 01:50.013
5 Igor S. 01:46.080 3 7 01:50.671
6 Paweł P. 01:44.999 6 7 01:46.352
7 Ralf K. 01:48.137 5 7 01:50.663
8 Galusinski K. 01:46.851 2 3 01:48.576
9 Adam K. 01:48.911 4 4 01:48.911
10 Michał K. 01:46.472 5 6 01:48.785
11 Marek S. 01:52.110 3 4 01:52.205
12 Natalia K. 01:54.833 3 4 01:55.631
13 Gärtner C. 01:48.873 4 6 01:48.970
14 Martin G. 01:46.649 1 5 01:50.877
15 Mathias K. 01:54.401 3 3 01:54.401
16 Jarosław H. 01:49.815 2 3 01:51.078
17 Aron G. 01:48.615 2 2 01:48.615
18 Michał K. 01:46.919 6 6 01:46.919
19 Tomasz Ł. 01:45.906 2 2 01:45.906
20 Maciej C. 01:47.912 2 5 01:48.634
21 Daniel S. 01:54.142 5 6 01:55.014
22 Robert S. 01:52.178 5 5 01:52.178
23 Krystian G. 01:50.428 2 5 01:53.086
24 Paweł T. 01:47.206 2 4 01:48.474
25 Tomasz C. 01:45.514 4 4 01:45.514
26 Piotr M. 01:49.121 3 6 01:50.355
27 Sario A. 01:49.026 3 4 03:26.671
28 Aldo A. 01:48.388 4 5 01:49.988
29 Maciej P. 01:48.767 2 3 01:50.524
30 Marcel B. 02:07.406 2 2 02:07.406
31 Artur W. 01:45.947 6 6 01:45.947
32 Frank K. 01:46.108 4 5 01:47.049
33 Kevin D. 01:46.048 6 6 01:46.048
34 Łukasz M. 01:39.827 3 4 01:41.546
35 Karol S. 01:49.535 5 6 01:49.851
36 Jarosław B. 01:42.180 6 6 01:42.180
37 Tomek S. 01:46.063 5 6 01:46.618
38 Przemysław P. 01:46.995 1 1 01:46.995

DAY 1 - PART 1, A3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marcin P. 01:39.148 5 9 01:41.820
2 Marek J. 01:45.662 6 6 01:45.662
3 Łukasz Ł. 01:51.177 4 4 01:51.177
4 Jarosław K. 01:49.330 6 7 01:49.693
5 Igor S. 01:45.039 3 8 01:56.142
6 Paweł P. 01:45.413 6 8 01:52.115
7 Ralf K. 01:48.220 6 6 01:48.220
8 Galusinski K. 01:45.530 5 8 01:47.782
9 Adam K. 01:49.684 6 6 01:49.684
10 Michał K. 01:46.205 5 5 01:46.205
11 Natalia K. 01:51.601 1 3 01:52.229
12 Gärtner C. 01:46.943 5 8 01:52.719
13 Martin G. 01:48.699 2 4 01:49.968
14 Mathias K. 01:48.579 7 8 01:49.909
15 Jarosław H. 01:49.102 3 4 01:51.027
16 Michał K. 01:44.570 7 8 01:46.914
17 Tomasz Ł. 01:44.735 6 6 01:44.735
18 Maciej C. 01:46.647 5 7 01:47.918
19 Daniel S. 01:51.418 6 6 01:51.418
20 Robert S. 01:48.425 5 5 01:48.425
21 Krystian G. 01:49.685 3 5 01:52.250
22 Paweł T. 01:47.472 3 4 01:48.147
23 Tomasz C. 01:45.838 4 5 01:46.585
24 Piotr M. 01:47.333 7 8 01:48.392
25 Sario A. 01:47.298 3 6 01:47.361
26 Aldo A. 01:49.657 6 7 01:51.826
27 Maciej P. 01:47.557 5 5 01:47.557
28 Marcel B. 01:45.326 4 4 01:45.326
29 Artur W. 01:42.937 5 7 01:45.274
30 Frank K. 01:47.907 1 6 01:50.206
31 Kevin D. 01:45.440 4 7 01:50.256
32 Łukasz M. 01:41.187 6 6 01:41.187
33 Karol S. 01:47.996 6 8 01:50.078
34 Jarosław B. 01:41.074 5 5 01:41.074
35 Tomek S. 01:43.116 4 6 01:44.273
36 Przemysław P. 01:43.946 1 1 01:43.946
37 Damian D. 01:50.294 2 3 01:52.630

DAY 1 - PART 1, B1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Oliver S. 01:51.095 6 8 01:51.131
2 Piotr F. 01:59.303 6 6 01:59.303
3 Sławomir P. 01:59.084 7 7 01:59.084
4 Alexander T. 01:52.210 6 8 01:52.365
5 Mikołaj B. 01:53.303 5 7 02:11.907
6 David S. 01:57.137 8 8 01:57.137
7 Jörg S. 01:48.908 8 8 01:48.908
8 Roman S. 01:59.048 7 7 01:59.048
9 Peter W. 01:59.878 6 7 01:59.904
10 Szymon W. 01:55.206 5 5 01:55.206
11 Yusuf K. 01:55.178 6 7 01:55.227
12 Mariusz W. 02:00.957 5 6 02:04.041
13 Krzysztof W. 02:00.625 5 6 02:03.089
14 Tomasz S. 02:03.313 6 7 02:05.218
15 Maciej P. 02:03.834 6 7 02:11.172
16 Mateusz J. 02:03.812 6 7 02:04.556
17 Meike K. 01:54.502 7 7 01:54.502
18 Thomas G. 01:51.483 4 7 01:52.809
19 Marcin S. 02:50.113 1 1 02:50.113
20 Przemysław M. 02:01.712 5 5 02:01.712
21 Maciej W. 01:50.762 7 7 01:50.762
22 Werner G. 02:00.239 7 7 02:00.239
23 Michał T. 01:59.846 7 7 01:59.846
24 Bartłomiej W. 01:56.968 6 6 01:56.968
25 Grzegorz J. 02:18.676 2 3 02:21.093
26 Grzegorz G. 01:59.227 6 7 02:00.217
27 Krzysztof K. 02:07.369 4 6 02:12.914
28 Mario S. 01:49.314 3 3 01:49.314
29 Zbigniew F. 02:01.861 5 5 02:01.861
30 Tomasz S. 12:59.803 1 1 12:59.803
31 Krystian K. 15:30.114 1 1 15:30.114

DAY 1 - PART 1, B2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Piotr F. 01:54.006 5 6 01:55.929
2 Sławomir P. 01:53.808 5 7 01:57.038
3 Alexander T. 01:51.621 5 6 01:57.084
4 Mikołaj B. 01:47.707 4 7 01:56.465
5 David S. 01:54.111 3 4 01:54.854
6 Jörg S. 01:46.746 7 8 01:48.398
7 Roman S. 01:54.686 7 7 01:54.686
8 Peter W. 01:54.825 5 7 01:55.047
9 Szymon W. 01:51.856 5 5 01:51.856
10 Yusuf K. 01:50.518 5 6 01:53.589
11 Mariusz W. 01:51.943 5 7 01:53.430
12 Krzysztof W. 01:57.327 2 4 02:01.484
13 Tomasz S. 01:54.591 4 5 01:55.649
14 Maciej P. 02:00.573 2 7 02:01.196
15 Mateusz J. 01:54.589 5 7 01:56.918
16 Meike K. 01:52.617 2 6 01:54.428
17 Thomas G. 01:45.519 3 8 01:45.800
18 Przemysław M. 01:52.857 3 6 01:54.448
19 Maciej W. 01:46.960 4 7 01:55.416
20 Werner G. 01:56.535 5 6 01:58.155
21 Michał T. 01:54.723 4 6 01:57.769
22 Bartłomiej W. 01:52.359 2 4 01:52.792
23 Grzegorz J. 01:53.538 6 6 01:53.538
24 Grzegorz G. 01:59.491 4 6 02:02.900
25 Krzysztof K. 01:58.625 4 6 02:00.559
26 Mario S. 01:48.153 3 4 01:48.168
27 Zbigniew F. 01:53.917 3 6 01:54.869
28 Tomasz S. 02:07.603 3 5 02:12.277
29 Krystian K. 02:03.794 2 2 02:03.794
30 Tomasz K. 01:52.856 7 7 01:52.856
31 Kosławek L. 01:53.939 3 7 01:56.642
32 Dominik M. 02:00.041 2 2 02:00.041
33 Jacek P. 02:03.749 1 1 02:03.749

DAY 1 - PART 1, B3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Oliver S. 01:45.762 3 5 01:51.627
2 Piotr F. 01:50.236 6 6 01:50.236
3 Sławomir P. 01:50.482 5 5 01:50.482
4 Alexander T. 01:50.043 7 7 01:50.043
5 Mikołaj B. 01:46.780 6 7 01:51.569
6 David S. 01:53.855 2 5 01:56.281
7 Jörg S. 01:47.318 1 6 01:48.250
8 Roman S. 01:53.881 4 8 01:58.102
9 Peter W. 01:52.216 6 8 01:52.966
10 Szymon W. 01:51.500 1 7 01:53.668
11 Yusuf K. 01:50.625 3 7 01:52.577
12 Mariusz W. 01:50.977 6 8 01:51.362
13 Krzysztof W. 01:55.320 2 4 02:25.010
14 Maciej P. 01:56.156 4 8 01:58.195
15 Mateusz J. 01:51.910 7 8 01:53.720
16 Meike K. 01:50.804 2 6 02:01.493
17 Thomas G. 01:46.200 2 6 01:47.630
18 Przemysław M. 01:51.483 4 4 01:51.483
19 Maciej W. 01:48.204 4 5 01:49.976
20 Werner G. 01:55.356 7 7 01:55.356
21 Michał T. 01:57.249 6 7 01:57.857
22 Bartłomiej W. 01:52.199 5 5 01:52.199
23 Grzegorz J. 01:50.962 3 6 01:53.014
24 Grzegorz G. 01:57.402 3 6 01:57.740
25 Wojciech B. 01:55.470 5 8 01:56.714
26 Mario S. 01:46.821 1 4 01:48.584
27 Zbigniew F. 01:55.161 6 6 01:55.161
28 Marcin B. 02:00.403 6 7 02:01.041
29 Tomasz S. 02:07.228 1 5 02:08.743
30 Krystian K. 02:02.818 3 3 02:02.818
31 Tomasz K. 01:52.222 6 6 01:52.222
32 Kosławek L. 01:52.183 4 8 01:52.756
33 Dominik M. 01:56.243 6 7 01:56.318
34 Jacek P. 01:56.594 2 5 01:57.054
35 Marceli Z. 01:52.112 5 6 02:23.908

DAY 1 - PART 1, C1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Roman M. 02:09.147 6 7 02:09.894
2 Paweł B. 01:56.715 6 7 01:58.878
3 Michał S. 02:14.987 6 6 02:14.987
4 Łukasz O. 02:10.713 4 5 02:14.565
5 Simon P. 02:09.203 7 7 02:09.203
6 Sascha B. 02:02.289 6 7 02:05.199
7 Maksymilian C. 02:05.071 6 7 02:09.220
8 Paweł S. 02:08.627 4 8 02:10.406
9 Łukasz ". P. 02:07.179 7 7 02:07.179
10 Dawid C. 02:03.059 7 7 02:03.059
11 Markus B. 02:08.015 5 7 02:08.407
12 Wojciech B. 02:21.205 6 6 02:21.205
13 Kamil D. 02:10.613 6 7 02:11.842
14 Marco B. 02:06.001 7 7 02:06.001
15 Mariusz P. 02:13.821 5 6 02:17.670
16 Przemyslaw K. 02:09.474 6 6 02:09.474
17 Sergejs S. 02:23.617 6 6 02:23.617
18 Nosar A. 02:07.408 6 6 02:07.408
19 Miller V. 02:08.867 6 6 02:08.867
20 Andreas U. 02:10.106 7 7 02:10.106
21 Marek Z. 02:11.100 5 6 02:15.298
22 Jacek M. 02:10.852 5 5 02:10.852
23 Lars E. 01:53.909 6 7 02:05.908
24 Andreas R. 02:14.186 4 6 02:15.332
25 Ascol S. 02:09.210 6 6 02:09.210
26 Tommy J. 02:00.142 6 6 02:00.142
27 Stephanie K. 02:05.028 6 6 02:05.028
28 Marcel A. 02:08.252 5 6 02:09.297
29 Przemysław P. 02:25.851 4 4 02:25.851
30 Dagmara G. 02:06.382 5 5 02:06.382
31 Raimundas B. 02:09.919 4 5 02:13.453

DAY 1 - PART 1, C2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rüdiger W. 02:00.105 1 7 02:01.043
2 Roman M. 02:01.673 6 6 02:01.673
3 Paweł B. 01:54.800 5 6 01:59.944
4 Michał S. 02:15.063 4 5 02:15.415
5 Łukasz O. 02:03.072 3 5 02:04.462
6 Simon P. 02:01.292 4 5 02:02.168
7 Sascha B. 02:03.036 4 6 02:03.850
8 Maksymilian C. 02:00.567 6 7 02:01.914
9 Paweł S. 02:03.805 7 7 02:03.805
10 Łukasz ". P. 01:59.114 6 7 01:59.856
11 Dawid C. 01:56.596 5 7 01:56.736
12 Markus B. 01:56.688 4 7 01:59.717
13 Wojciech B. 02:09.364 7 7 02:09.364
14 Kamil D. 02:06.198 6 7 02:06.589
15 Mariusz P. 02:14.781 5 6 02:25.673
16 Przemyslaw K. 02:03.786 6 6 02:03.786
17 Sergejs S. 02:10.812 4 6 02:13.221
18 Nosar A. 02:03.876 7 7 02:03.876
19 Miller V. 02:07.511 2 6 02:17.040
20 Andreas U. 01:57.488 6 7 01:59.693
21 Marek Z. 02:02.401 6 6 02:02.401
22 Jacek M. 02:02.817 4 4 02:02.817
23 Lars E. 01:48.307 7 7 01:48.307
24 Andreas R. 02:07.621 2 6 02:08.733
25 Ascol S. 02:04.850 4 6 02:09.755
26 Tommy J. 01:54.274 7 7 01:54.274
27 Stephanie K. 02:01.009 5 6 02:05.421
28 Marcel A. 02:03.102 7 7 02:03.102
29 Dagmara G. 01:58.808 2 6 01:59.074
30 Raimundas B. 01:59.131 2 6 01:59.919
31 Oliver S. 01:47.273 8 8 01:47.273
32 Janusz C. 02:11.593 6 6 02:11.593
33 Hans C. A. D. H. 02:28.357 5 5 02:28.357
34 Anita D. 02:40.465 1 1 02:40.465

DAY 1 - PART 1, C3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rüdiger W. 01:56.269 6 6 01:56.269
2 Roman M. 02:00.496 3 4 02:02.280
3 Paweł B. 01:53.933 2 5 01:54.568
4 Michał S. 02:16.075 4 5 02:18.316
5 Łukasz O. 02:02.448 3 4 02:07.437
6 Simon P. 02:00.352 2 5 02:01.331
7 Sascha B. 02:00.001 1 2 02:00.026
8 Maksymilian C. 02:01.039 6 6 02:01.039
9 Paweł S. 02:06.863 4 5 02:08.525
10 Łukasz ". P. 01:57.127 2 6 01:58.767
11 Dawid C. 01:51.856 6 6 01:51.856
12 Markus B. 01:58.354 4 4 01:58.354
13 Wojciech B. 02:09.810 4 5 02:10.426
14 Kamil D. 02:05.813 4 5 02:06.610
15 Marco B. 01:58.923 2 3 02:01.189
16 Mariusz P. 02:16.138 3 3 02:16.138
17 Przemyslaw K. 02:02.739 4 4 02:02.739
18 Sergejs S. 02:03.409 2 5 02:04.586
19 Nosar A. 02:01.191 5 5 02:01.191
20 Miller V. 02:02.234 3 5 02:02.502
21 Andreas U. 01:57.110 6 6 01:57.110
22 Marek Z. 02:03.755 4 5 02:05.807
23 Jacek M. 02:02.497 2 6 02:06.312
24 Lars E. 01:46.640 2 7 01:49.841
25 Andreas R. 02:06.050 3 5 02:10.569
26 Ascol S. 02:02.148 3 5 02:04.323
27 Tommy J. 01:51.401 6 6 01:51.401
28 Stephanie K. 02:02.489 5 5 02:02.489
29 Marcel A. 02:05.668 4 5 02:06.461
30 Dagmara G. 01:56.912 3 5 01:58.743
31 Raimundas B. 01:57.454 4 5 02:01.837
32 Iris G. 01:58.924 2 3 02:01.184
33 Janusz C. 02:06.705 3 5 02:07.311
34 Hans C. A. D. H. 02:17.680 4 5 02:18.887
35 Anita D. 02:20.018 4 4 02:20.018
36 Patryk Z. 02:00.747 2 4 02:01.504
37 Michael F. 02:36.108 2 3 02:37.206

DAY 1 - PART 1, D1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Gintaras M. 02:20.962 2 4 02:25.048
2 Marcin R. 02:13.345 4 4 02:13.345
3 Jörg M. 02:02.233 3 3 02:02.233
4 Michał W. 02:22.322 3 4 02:25.425
5 Werner J. 02:27.327 3 3 02:27.327
6 Grzegorz L. 02:14.049 4 5 02:15.985
7 Adam W. 02:23.856 2 4 02:25.216
8 Arkadiusz G. 02:21.550 4 4 02:21.550
9 Piotr B. 02:14.818 3 4 02:20.901
10 Kai F. 02:10.080 4 4 02:10.080
11 Jan B. 02:17.694 3 4 02:22.226
12 Tobias G. 02:20.882 4 4 02:20.882
13 Kamila K. 02:31.186 2 3 02:34.960
14 Bartłomiej P. 02:25.625 2 3 02:26.924
15 Jan K. 02:29.936 3 3 02:29.936
16 Artur K. 02:11.537 3 4 02:13.127
17 Fabian G. 02:11.843 3 4 02:12.474
18 Daniel G. 02:27.543 2 3 02:29.273
19 Robert K. 02:12.684 2 4 02:15.000
20 Hubert S. 02:26.557 3 3 02:26.557
21 Müller T. 02:14.657 1 3 02:22.288
22 Michał D. 02:43.563 3 3 02:43.563
23 Heinze M. 01:58.303 2 3 02:00.605
24 Mateusz Ł. 02:12.362 3 3 02:12.362
25 Michał K. 02:29.285 2 3 02:30.806
26 Rüdiger W. 02:04.707 3 4 02:08.723
27 Mirosław C. 02:06.055 3 3 02:06.055
28 Mariusz P. 02:47.847 2 3 02:51.436
29 Seyhan Y. 02:30.357 3 3 02:30.357
30 Łukasz K. 02:34.380 1 3 02:34.695
31 Arkadiusz D. 02:47.931 1 2 02:50.913
32 Aleksander M. 02:40.513 1 1 02:40.513
33 Jacek R. 02:35.532 1 1 02:35.532

DAY 1 - PART 1, D2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Gintaras M. 02:14.654 4 4 02:14.654
2 Marcin R. 02:06.287 2 4 02:13.015
3 Jörg M. 02:03.899 3 4 02:07.029
4 Michał W. 02:17.851 2 4 02:20.310
5 Werner J. 02:20.929 2 3 02:22.274
6 Grzegorz L. 02:11.246 3 4 02:14.824
7 Adam W. 02:18.495 4 4 02:18.495
8 Arkadiusz G. 06:01.030 1 1 06:01.030
9 Piotr B. 02:18.508 2 3 02:21.406
10 Kai F. 02:07.642 3 3 02:07.642
11 Jan B. 02:15.313 3 3 02:15.313
12 Tobias G. 02:15.534 3 3 02:15.534
13 Kamila K. 02:24.126 2 3 02:24.574
14 Bartłomiej P. 02:13.078 3 3 02:13.078
15 Jan K. 02:24.164 2 3 02:25.783
16 Artur K. 01:58.974 4 4 01:58.974
17 Fabian G. 02:04.629 3 4 02:06.649
18 Daniel G. 02:13.840 2 3 02:19.124
19 Robert K. 02:11.703 3 4 02:12.949
20 Hubert S. 02:14.812 3 4 02:19.503
21 Müller T. 02:11.169 3 4 02:16.374
22 Michał D. 02:31.113 3 3 02:31.113
23 Heinze M. 01:53.871 4 4 01:53.871
24 Mateusz Ł. 02:10.722 4 4 02:10.722
25 Michał K. 02:20.953 2 3 02:28.019
26 Mirosław C. 02:01.642 4 4 02:01.642
27 Mariusz P. 02:37.326 3 3 02:37.326
28 Seyhan Y. 02:13.303 3 3 02:13.303
29 Łukasz K. 02:18.024 3 3 02:18.024
30 Arkadiusz D. 02:26.058 3 4 02:38.586
31 Aleksander M. 02:16.803 2 3 02:26.816
32 Jacek R. 02:24.581 3 4 02:25.238
33 Marco B. 02:19.717 2 2 02:19.717
34 Sebastian R. 02:12.154 3 4 02:16.240
35 Jörg F. 02:10.829 4 4 02:10.829
36 Anna W. 02:50.057 3 3 02:50.057
37 Mateusz B. 02:40.969 2 3 02:41.311
38 Tomasz R. 02:11.184 3 3 02:11.184
39 Iris G. 02:19.722 2 2 02:19.722

DAY 1 - PART 1, D3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Gintaras M. 02:11.104 6 6 02:11.104
2 Marcin R. 02:04.362 6 6 02:04.362
3 Jörg M. 01:58.609 6 6 01:58.609
4 Michał W. 02:14.031 3 6 02:21.534
5 Werner J. 02:21.551 5 5 02:21.551
6 Grzegorz L. 01:59.357 7 7 01:59.357
7 Adam W. 02:11.866 4 6 02:16.661
8 Piotr B. 02:07.776 3 5 02:09.842
9 Kai F. 02:03.905 5 5 02:03.905
10 Jan B. 02:00.385 6 6 02:00.385
11 Tobias G. 02:10.689 5 6 02:17.562
12 Kamila K. 02:27.628 2 5 02:30.033
13 Bartłomiej P. 02:08.263 6 6 02:08.263
14 Jan K. 02:22.959 2 5 02:24.134
15 Artur K. 01:57.880 1 1 01:57.880
16 Fabian G. 01:58.470 7 7 01:58.470
17 Daniel G. 02:07.942 4 6 02:07.967
18 Robert K. 02:05.218 4 6 02:05.316
19 Hubert S. 02:05.683 5 6 02:05.773
20 Müller T. 02:08.430 3 5 02:12.940
21 Michał D. 02:31.564 2 5 02:36.255
22 Heinze M. 01:52.841 6 7 01:53.621
23 Mateusz Ł. 02:07.229 3 5 02:08.746
24 Michał K. 02:14.731 4 6 02:16.032
25 Mirosław C. 01:57.001 7 7 01:57.001
26 Mariusz P. 02:29.945 5 5 02:29.945
27 Seyhan Y. 02:09.203 3 6 02:10.172
28 Łukasz K. 02:15.838 1 6 02:18.719
29 Arkadiusz D. 02:18.632 4 4 02:18.632
30 Aleksander M. 02:14.472 5 6 02:31.675
31 Jacek R. 02:11.428 5 5 02:11.428
32 Marco B. 02:02.610 1 4 02:02.766
33 Sebastian R. 02:03.386 4 6 02:07.547
34 Jörg F. 01:58.140 7 7 01:58.140
35 Anna W. 02:39.100 2 2 02:39.100
36 Mateusz B. 02:25.935 3 3 02:25.935
37 Tomasz R. 01:59.131 6 6 01:59.131
38 Iris G. 02:02.605 1 3 02:02.759
39 Adam M. 02:12.377 4 6 02:13.085

DAY 1 - PART 2, A4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jörg M. 01:49.113 2 4 01:49.247
2 Lars E. 01:45.637 6 8 01:46.532
3 Oliver S. 01:44.254 4 9 01:45.387
4 Mikołaj B. 01:48.877 4 7 01:50.159
5 Thomas G. 01:46.138 3 4 01:46.451
6 Maciej W. 01:45.568 2 8 01:47.036
7 Mario S. 01:45.501 3 4 01:47.740
8 Marcin P. 01:38.976 2 9 01:39.623
9 Marek J. 01:45.397 6 7 01:45.764
10 Igor S. 01:46.779 7 8 01:47.067
11 Paweł P. 01:45.875 7 8 01:46.187
12 Ralf K. 01:49.606 1 1 01:49.606
13 Galusinski K. 01:44.578 6 7 01:44.812
14 Michał K. 01:46.107 8 8 01:46.107
15 Gärtner C. 01:49.504 5 7 01:50.418
16 Martin G. 01:49.930 1 3 02:06.967
17 Mathias K. 01:49.327 5 7 01:51.191
18 Aron G. 01:43.606 3 5 01:46.116
19 Michał K. 01:44.315 3 5 01:47.082
20 Tomasz Ł. 01:46.159 3 4 01:47.211
21 Maciej C. 01:47.644 3 4 01:48.577
22 Paweł T. 01:46.083 2 3 01:47.958
23 Tomasz C. 01:47.096 3 5 01:47.966
24 Piotr M. 01:46.209 7 8 01:46.282
25 Sario A. 01:47.520 3 7 01:53.138
26 Aldo A. 01:49.034 7 7 01:49.034
27 Maciej P. 01:47.577 4 4 01:47.577
28 Marcel B. 01:46.069 3 6 01:48.263
29 Artur W. 01:44.073 3 8 01:46.388
30 Frank K. 01:45.932 3 6 01:47.486
31 Kevin D. 01:46.244 3 8 01:46.953
32 Łukasz M. 01:39.132 2 5 01:41.896
33 Karol S. 01:50.714 6 7 01:52.199
34 Jarosław B. 01:43.863 2 2 01:43.863
35 Tomek S. 01:42.058 7 8 01:45.960
36 Przemysław P. 01:42.927 2 2 01:42.927

DAY 1 - PART 2, A5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jörg M. 01:47.733 2 4 01:48.859
2 Roman M. 01:43.397 9 11 01:43.854
3 Lars E. 01:46.889 8 9 01:47.088
4 Oliver S. 01:45.858 5 7 01:46.696
5 Mikołaj B. 01:48.496 6 7 01:49.734
6 Thomas G. 01:47.328 4 4 01:47.328
7 Maciej W. 01:44.703 10 10 01:44.703
8 Mario S. 01:46.836 2 5 01:50.968
9 Marcin P. 01:38.742 12 12 01:38.742
10 Marek J. 01:45.950 5 8 01:47.481
11 Igor S. 01:45.985 8 9 01:47.619
12 Paweł P. 01:45.317 7 11 01:46.312
13 Ralf K. 01:50.401 4 4 01:50.401
14 Galusinski K. 01:46.650 6 6 01:46.650
15 Gärtner C. 01:50.630 7 10 01:50.848
16 Mathias K. 01:49.473 6 8 01:50.985
17 Aron G. 01:45.838 3 4 01:46.210
18 Michał K. 01:43.518 9 11 01:43.994
19 Paweł T. 01:49.057 3 5 01:50.554
20 Piotr M. 01:44.777 10 10 01:44.777
21 Sario A. 01:50.322 2 9 01:56.264
22 Aldo A. 01:48.579 7 8 01:50.455
23 Marcel B. 01:45.970 7 9 01:47.527
24 Artur W. 01:44.776 6 8 01:45.824
25 Frank K. 01:48.041 8 8 01:48.041
26 Kevin D. 01:47.350 7 7 01:47.350
27 Łukasz M. 01:40.742 2 2 01:40.742
28 Karol S. 01:50.805 11 11 01:50.805
29 Jarosław B. 01:42.468 1 4 01:42.914
30 Tomek S. 01:43.401 9 11 01:43.857
31 Przemysław P. 01:41.312 7 7 01:41.312

DAY 1 - PART 2, B4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Heinze M. 01:58.542 1 1 01:58.542
2 Paweł B. 01:55.105 1 2 09:32.001
3 Tommy J. 01:55.692 1 1 01:55.692
4 David S. 01:57.245 2 2 01:57.245
5 Roman S. 01:56.529 4 4 01:56.529
6 Peter W. 01:54.059 2 2 01:54.059
7 Szymon W. 01:58.872 1 1 01:58.872
8 Yusuf K. 01:54.582 1 1 01:54.582
9 Mariusz W. 01:52.013 5 5 01:52.013
10 Krzysztof W. 01:56.125 3 4 01:56.450
11 Maciej P. 02:00.985 1 1 02:00.985
12 Mateusz J. 01:54.604 2 2 01:54.604
13 Meike K. 01:53.652 1 1 01:53.652
14 Przemysław M. 01:55.008 1 1 01:55.008
15 Michał T. 02:00.325 1 1 02:00.325
16 Bartłomiej W. 01:53.876 4 5 01:59.302
17 Grzegorz J. 02:03.596 1 1 02:03.596
18 Wojciech B. 01:56.991 4 5 01:59.156
19 Zbigniew F. 02:00.806 2 2 02:00.806
20 Jarosław K. 01:53.493 1 1 01:53.493
21 Adam K. 01:51.784 4 5 01:52.443
22 Marek S. 01:52.281 2 3 01:52.508
23 Natalia K. 01:52.469 1 2 01:54.260
24 Jarosław H. 01:56.298 1 1 01:56.298
25 Daniel S. 02:01.395 1 1 02:01.395
26 Krystian G. 01:50.230 1 2 01:54.185
27 Tomasz K. 01:53.992 1 2 01:55.407
28 Kosławek L. 01:55.121 1 2 01:57.971
29 Marceli Z. 01:53.343 1 1 01:53.343
30 Damian D. 01:50.136 2 2 01:50.136

DAY 1 - PART 2, B5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Heinze M. 01:50.699 2 9 01:52.747
2 Paweł B. 01:51.353 4 8 01:55.336
3 Tommy J. 01:50.364 7 9 01:51.937
4 Piotr F. 01:51.156 5 6 01:51.639
5 Sławomir P. 01:52.311 5 7 01:54.392
6 Alexander T. 01:53.879 2 10 01:55.914
7 David S. 01:52.333 4 6 01:53.251
8 Roman S. 01:52.118 6 6 01:52.118
9 Peter W. 01:54.134 10 11 01:55.035
10 Szymon W. 01:49.052 6 8 01:52.120
11 Yusuf K. 01:51.172 4 6 01:53.655
12 Mariusz W. 01:49.614 6 8 01:51.439
13 Krzysztof W. 01:55.959 3 6 01:57.098
14 Tomasz S. 01:56.150 9 9 01:56.150
15 Maciej P. 01:55.130 8 9 01:55.786
16 Mateusz J. 01:53.160 10 10 01:53.160
17 Meike K. 01:55.046 3 4 01:56.551
18 Przemysław M. 01:53.466 5 6 01:54.041
19 Werner G. 01:57.999 2 5 01:59.274
20 Michał T. 01:53.195 3 10 01:55.441
21 Bartłomiej W. 01:51.770 2 2 01:51.770
22 Grzegorz J. 01:50.912 4 5 01:51.475
23 Wojciech B. 01:56.511 5 5 01:56.511
24 Zbigniew F. 01:58.129 5 5 01:58.129
25 Łukasz Ł. 01:50.457 2 4 03:07.399
26 Jarosław K. 01:49.229 3 4 01:51.382
27 Marek S. 01:51.209 1 4 01:53.765
28 Natalia K. 01:50.492 9 9 01:50.492
29 Jarosław H. 01:53.047 2 5 01:53.411
30 Daniel S. 01:53.287 4 5 01:55.239
31 Krystian G. 01:54.329 2 5 01:57.447
32 Tomasz K. 01:51.040 6 6 01:51.040
33 Kosławek L. 01:51.838 5 10 01:53.227
34 Dominik M. 01:58.114 3 3 01:58.114
35 Marceli Z. 01:49.347 8 9 01:50.919
36 Damian D. 01:48.646 2 9 01:48.867

DAY 1 - PART 2, C4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jörg M. 01:58.725 5 6 02:00.592
2 Grzegorz L. 01:59.594 6 6 01:59.594
3 Kai F. 02:04.651 2 3 02:05.060
4 Jan B. 02:01.955 4 6 02:03.609
5 Artur K. 01:54.910 6 6 01:54.910
6 Fabian G. 01:59.286 4 5 02:01.676
7 Mirosław C. 01:53.681 7 7 01:53.681
8 Roman M. 02:00.777 5 7 02:02.475
9 Łukasz O. 02:00.450 5 5 02:00.450
10 Simon P. 01:59.069 5 6 01:59.497
11 Sascha B. 01:56.568 6 6 01:56.568
12 Maksymilian C. 02:00.233 2 7 02:09.628
13 Paweł S. 02:04.409 7 7 02:04.409
14 Łukasz ". P. 01:56.732 4 7 01:58.716
15 Markus B. 01:59.712 2 6 02:00.439
16 Marco B. 02:01.988 4 5 02:04.542
17 Przemyslaw K. 02:03.438 3 6 02:07.618
18 Sergejs S. 02:04.282 4 6 02:07.652
19 Nosar A. 02:01.470 3 6 02:03.185
20 Miller V. 01:59.154 6 7 02:05.847
21 Andreas U. 01:58.954 4 7 02:09.208
22 Marek Z. 02:00.815 5 6 02:01.415
23 Jacek M. 02:05.778 2 4 02:07.219
24 Ascol S. 02:06.502 3 5 02:11.050
25 Stephanie K. 02:02.426 5 6 02:03.522
26 Marcel A. 02:05.836 6 7 02:10.061
27 Dagmara G. 01:57.021 3 5 02:00.863
28 Raimundas B. 01:58.436 3 6 02:01.668
29 Grzegorz G. 01:58.757 4 6 01:59.117
30 Marcin B. 01:54.221 4 7 01:55.497
31 Krystian K. 02:05.822 5 5 02:05.822
32 Sebastian R. 02:01.454 5 8 10:47.687
33 Jörg F. 01:54.975 4 7 02:00.075
34 Tomasz R. 02:00.263 3 4 02:01.749
35 Jacek P. 01:55.268 6 7 01:56.932
36 Patryk Z. 01:55.436 3 3 01:55.436

DAY 1 - PART 2, C5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Grzegorz L. 01:58.662 9 9 01:58.662
2 Kai F. 02:04.888 7 7 02:04.888
3 Jan B. 01:58.403 6 8 02:07.712
4 Artur K. 01:54.459 8 9 02:01.391
5 Fabian G. 01:57.745 9 9 01:57.745
6 Rüdiger W. 02:01.281 5 7 02:03.523
7 Mirosław C. 01:53.785 9 10 02:00.787
8 Łukasz O. 02:01.378 5 5 02:01.378
9 Sascha B. 01:56.484 7 8 02:23.189
10 Maksymilian C. 02:02.378 3 5 02:02.899
11 Paweł S. 02:05.250 5 9 02:06.620
12 Łukasz ". P. 01:55.763 7 9 01:56.636
13 Markus B. 02:00.963 4 6 02:01.686
14 Marco B. 01:58.200 9 9 01:58.200
15 Przemyslaw K. 02:03.246 5 8 02:04.614
16 Sergejs S. 02:08.353 3 6 02:09.898
17 Nosar A. 02:02.649 3 8 02:08.518
18 Miller V. 02:01.676 5 9 02:03.369
19 Andreas U. 01:59.008 8 8 01:59.008
20 Marek Z. 02:04.324 7 7 02:04.324
21 Jacek M. 02:03.046 7 9 02:03.268
22 Ascol S. 02:07.522 6 6 02:07.522
23 Stephanie K. 02:02.698 6 8 02:02.978
24 Marcel A. 02:00.874 8 9 02:01.967
25 Dagmara G. 01:53.591 3 4 01:53.700
26 Raimundas B. 01:58.112 7 8 02:01.946
27 Jörg S. 02:08.457 4 5 02:08.926
28 Grzegorz G. 01:57.965 6 9 02:01.121
29 Krzysztof K. 01:59.892 9 9 01:59.892
30 Marcin B. 01:55.480 7 7 01:55.480
31 Krystian K. 02:04.007 2 5 02:05.505
32 Jörg F. 01:55.183 4 10 01:57.089
33 Tomasz R. 02:00.016 3 5 02:04.286
34 Jacek P. 01:53.767 6 6 01:53.767
35 Patryk Z. 01:57.333 4 6 04:31.158

DAY 1 - PART 2, D4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Gintaras M. 02:08.748 2 6 02:18.223
2 Marcin R. 02:01.470 4 6 02:11.311
3 Michał W. 02:15.794 1 6 02:20.728
4 Werner J. 02:21.463 2 6 02:24.500
5 Adam W. 02:10.169 5 6 02:15.293
6 Piotr B. 02:08.010 5 6 02:10.389
7 Tobias G. 02:16.481 5 6 02:18.271
8 Kamila K. 02:31.223 1 5 02:31.881
9 Bartłomiej P. 02:12.876 2 6 02:13.556
10 Jan K. 02:21.781 5 5 02:21.781
11 Daniel G. 02:06.988 6 7 02:08.314
12 Robert K. 02:07.681 3 6 02:12.350
13 Hubert S. 02:03.471 4 7 02:03.871
14 Müller T. 02:08.264 3 6 02:13.826
15 Michał D. 02:26.665 4 5 02:33.017
16 Mateusz Ł. 02:07.118 6 6 02:07.118
17 Michał K. 02:09.618 5 6 02:12.526
18 Mariusz P. 02:27.636 5 5 02:27.636
19 Seyhan Y. 02:06.478 5 6 02:09.018
20 Łukasz K. 02:14.717 6 6 02:14.717
21 Arkadiusz D. 02:24.827 1 5 02:28.176
22 Michał S. 02:00.989 6 7 02:01.229
23 Wojciech B. 02:08.451 4 6 02:10.868
24 Kamil D. 02:08.442 6 6 02:08.442
25 Marco B. 02:22.314 3 4 02:23.284
26 Mariusz P. 02:25.047 1 3 02:27.126
27 Andreas R. 02:07.715 4 6 02:09.304
28 Tomasz S. 02:09.643 6 6 02:09.643
29 Anna W. 02:40.746 3 5 02:41.461
30 Mateusz B. 02:22.305 4 6 02:23.867
31 Iris G. 02:22.314 3 4 02:23.286
32 Janusz C. 02:07.046 4 6 02:11.685
33 Hans C. A. D. H. 02:15.401 6 6 02:15.401
34 Anita D. 02:23.427 3 5 02:29.381
35 Adam M. 02:10.710 2 5 02:15.751
36 Michał Z. 02:26.432 4 4 02:26.432

DAY 1 - PART 2, D5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Gintaras M. 02:07.296 7 9 02:08.999
2 Marcin R. 02:00.275 4 7 02:01.976
3 Michał W. 02:16.526 8 8 02:16.526
4 Werner J. 02:22.225 5 8 02:29.287
5 Adam W. 02:17.323 5 7 02:25.185
6 Piotr B. 02:06.974 4 8 02:11.229
7 Tobias G. 02:13.365 7 7 02:13.365
8 Kamila K. 02:28.168 2 6 02:30.434
9 Bartłomiej P. 02:07.896 5 9 02:15.571
10 Jan K. 02:19.954 2 8 02:21.742
11 Daniel G. 02:11.921 8 8 02:11.921
12 Robert K. 02:03.701 6 9 02:07.662
13 Hubert S. 02:04.438 7 9 02:05.827
14 Müller T. 02:11.660 1 7 02:14.507
15 Mateusz Ł. 02:06.942 6 8 02:07.329
16 Michał K. 02:07.588 6 6 02:07.588
17 Mariusz P. 02:27.489 6 7 02:30.206
18 Seyhan Y. 02:04.665 4 9 02:08.714
19 Łukasz K. 02:13.020 8 8 02:13.020
20 Arkadiusz D. 02:17.824 4 7 02:26.212
21 Aleksander M. 02:20.973 1 7 02:25.251
22 Michał S. 02:00.818 7 9 02:03.582
23 Wojciech B. 02:11.902 3 7 02:13.509
24 Kamil D. 02:07.340 7 8 02:09.668
25 Mariusz P. 02:12.962 4 4 02:12.962
26 Andreas R. 02:10.238 1 5 06:38.920
27 Tomasz S. 02:08.724 1 7 02:18.408
28 Anna W. 02:41.067 6 7 02:44.352
29 Iris G. 02:27.706 2 4 02:34.200
30 Janusz C. 02:07.848 2 7 02:20.067
31 Hans C. A. D. H. 02:17.158 2 8 02:19.244
32 Anita D. 02:32.375 3 3 02:32.375
33 Adam M. 02:08.266 9 9 02:08.266
34 Michael F. 02:26.105 2 4 02:35.600
35 Michał Z. 02:22.727 4 7 02:27.099

DAY 1 - PART 2, D6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Robert K. 02:06.172 7 8 02:10.271
2 Werner J. 02:24.386 3 6 02:27.842
3 Hubert S. 02:07.743 7 7 02:07.743
4 Michał W. 02:20.377 5 6 02:25.212
5 Michał K. 02:14.741 6 6 02:14.741
6 Adam M. 02:19.499 6 6 02:19.499
7 Mateusz B. 02:30.726 5 5 02:30.726
8 Łukasz K. 02:20.620 5 6 02:23.853
9 Mariusz P. 02:29.736 6 6 02:29.736
10 Mateusz Ł. 02:12.401 5 7 02:14.666
11 Daniel G. 02:12.454 5 6 02:13.182
12 Hans C. A. D. H. 02:15.793 7 7 02:15.793
13 Janusz C. 02:19.098 2 4 02:23.138
14 Piotr B. 02:09.523 2 6 02:10.812
15 Aleksander M. 02:28.792 5 5 02:28.792
16 Müller T. 02:07.652 4 6 02:20.870
17 Jan K. 02:23.568 5 6 02:23.808
18 Kai F. 02:09.717 5 6 02:13.674
19 Tobias G. 02:18.055 6 6 02:18.055
20 Kamila K. 02:34.671 5 5 02:34.671
21 Kamil D. 02:19.959 5 5 02:19.959
22 Andreas R. 02:15.507 3 5 02:28.640
23 Michał Z. 02:32.268 4 5 02:35.358
24 Tomasz S. 02:21.044 5 5 02:21.044
25 Bartłomiej P. 02:10.850 5 5 02:10.850
26 Seyhan Y. 02:11.278 4 5 02:12.882
27 Iris G. 02:30.974 3 4 02:31.318
28 Gintaras M. 02:16.270 4 5 02:18.166
29 Michael F. 02:43.843 4 4 02:43.843
30 Arkadiusz D. 02:27.523 4 4 02:27.523
31 Adam W. 02:20.750 3 3 02:20.750

DAY 2 - PART 1, A1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marcin P. 01:42.463 4 6 01:45.830
2 Łukasz M. 01:42.231 4 4 01:42.231
3 Thomas G. 01:46.354 4 4 01:46.354
4 Mikołaj B. 01:49.255 5 5 01:49.255
5 Paweł P. 01:45.160 5 5 01:45.160
6 Igor S. 01:47.988 5 5 01:47.988
7 Oliver S. 01:45.550 5 5 01:45.550
8 Marek J. 01:46.441 5 5 01:46.441
9 Adam Z. 01:55.270 4 5 01:58.905
10 Natalia K. 01:53.282 3 3 01:53.282
11 Łukasz Ł. 01:53.287 3 5 01:54.840
12 Gärtner C. 01:54.626 4 4 01:54.626
13 Mathias K. 01:51.437 3 4 01:53.833
14 Jarosław B. 01:41.387 2 5 01:44.785
15 Maciej W. 01:45.040 5 5 01:45.040
16 Ralf K. 01:50.123 4 5 01:53.772
17 Frank K. 01:48.988 3 4 01:49.582
18 Lars E. 01:49.247 2 5 01:49.519
19 Przemysław P. 01:44.756 2 2 01:44.756
20 Artur W. 01:45.122 3 5 01:48.175
21 Jörg S. 01:47.437 4 5 01:48.753
22 Galusinski K. 01:46.013 4 4 01:46.013
23 Paweł T. 01:48.496 2 2 01:48.496
24 Mario S. 01:47.821 2 3 01:50.343
25 Michał K. 01:49.221 3 3 01:49.221
26 Kevin D. 01:47.280 1 5 01:53.205
27 Martin G. 01:47.590 3 5 01:50.917
28 Jarek C. 01:41.480 3 4 01:43.374
29 Aron G. 01:48.963 2 4 01:50.535
30 Tomasz Ł. 01:48.051 3 4 01:49.330
31 Michał K. 01:48.713 3 4 01:49.312
32 Aldo A. 01:56.485 2 3 01:56.602
33 Maciej P. 01:50.728 2 2 01:50.728
34 Adrian O. 01:50.536 3 4 01:50.736
35 Tomasz C. 01:48.985 2 3 01:52.041
36 Marcel B. 01:49.242 1 3 01:54.362

DAY 2 - PART 1, A2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marcin P. 01:37.658 2 8 01:42.069
2 Łukasz M. 01:39.099 2 3 01:39.582
3 Thomas G. 01:44.065 6 6 01:44.065
4 Mikołaj B. 01:49.091 6 7 01:49.349
5 Paweł P. 01:44.262 4 7 01:45.063
6 Igor S. 01:46.023 1 7 02:00.500
7 Oliver S. 01:43.686 7 7 01:43.686
8 Marek J. 01:44.851 5 6 01:44.891
9 Adam Z. 01:46.096 6 7 01:47.098
10 Łukasz Ł. 01:48.896 6 6 01:48.896
11 Gärtner C. 01:49.946 7 7 01:49.946
12 Mathias K. 01:47.700 5 7 01:49.261
13 Jarosław B. 01:40.632 2 4 01:41.855
14 Maciej W. 01:44.903 4 6 01:53.096
15 Ralf K. 01:48.039 1 3 01:49.460
16 Frank K. 01:47.346 1 4 01:47.470
17 Lars E. 01:44.176 5 6 01:44.886
18 Artur W. 01:42.815 5 7 01:45.421
19 Galusinski K. 01:43.857 6 8 01:44.314
20 Paweł T. 01:45.083 2 4 01:47.897
21 Mario S. 01:45.753 2 4 01:46.562
22 Michał K. 01:45.802 3 4 01:46.815
23 Kevin D. 01:44.461 6 7 01:45.153
24 Martin G. 01:48.006 2 5 01:48.355
25 Jarek C. 01:38.515 2 5 01:50.412
26 Aron G. 01:43.721 5 6 01:44.078
27 Tomasz Ł. 01:44.086 4 4 01:44.086
28 Michał K. 01:43.593 5 6 01:44.110
29 Aldo A. 01:51.348 1 6 01:53.251
30 Maciej P. 01:45.834 3 3 01:45.834
31 Adrian O. 01:48.183 7 7 01:48.183
32 Tomasz C. 01:44.716 4 4 01:44.716
33 Marcel B. 01:45.892 6 6 01:45.892
34 Piotr M. 01:46.513 3 4 01:47.071
35 Miłosz K. 01:45.055 6 7 01:46.232
36 Tomek S. 01:42.762 7 7 01:42.762

DAY 2 - PART 1, A3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marcin P. 01:37.728 4 8 01:42.418
2 Łukasz M. 01:39.818 1 2 01:40.899
3 Thomas G. 01:44.745 2 2 01:44.745
4 Mikołaj B. 01:49.430 1 3 01:51.379
5 Paweł P. 01:44.080 7 8 01:46.058
6 Igor S. 01:46.679 1 5 01:48.525
7 Oliver S. 01:44.087 6 7 01:44.322
8 Marek J. 01:44.612 7 7 01:44.612
9 Adam Z. 01:44.307 6 7 01:47.123
10 Łukasz Ł. 01:48.013 3 4 01:49.875
11 Gärtner C. 01:48.946 4 7 01:53.379
12 Mathias K. 01:46.506 5 5 01:46.506
13 Jarosław B. 01:39.056 6 6 01:39.056
14 Ralf K. 01:47.509 5 6 01:51.180
15 Frank K. 01:44.844 3 4 01:46.153
16 Lars E. 01:43.398 5 5 01:43.398
17 Artur W. 01:41.931 3 8 01:43.513
18 Galusinski K. 01:44.426 7 7 01:44.426
19 Paweł T. 01:46.074 2 4 01:48.460
20 Mario S. 01:45.515 2 3 01:46.214
21 Michał K. 01:45.761 2 4 01:46.011
22 Kevin D. 01:44.795 2 4 01:59.133
23 Martin G. 01:48.649 4 6 01:48.918
24 Jarek C. 01:39.196 5 7 01:42.921
25 Aron G. 01:42.052 5 5 01:42.052
26 Tomasz Ł. 01:44.292 1 4 01:45.052
27 Michał K. 01:43.286 6 8 01:43.932
28 Aldo A. 01:53.529 4 5 01:54.696
29 Maciej P. 01:46.096 2 3 01:46.551
30 Adrian O. 01:47.966 6 6 01:47.966
31 Tomasz C. 01:46.256 5 5 01:46.256
32 Marcel B. 01:47.259 2 7 01:50.343
33 Piotr M. 01:45.966 5 8 01:46.665
34 Miłosz K. 01:43.047 7 8 01:43.868
35 Tomek S. 01:41.504 3 4 01:43.047

DAY 2 - PART 1, B1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jarosław K. 01:50.149 5 5 01:50.149
2 Mirosław C. 01:52.845 5 7 01:53.275
3 Jacek P. 01:57.617 5 5 01:57.617
4 Karol S. 01:48.936 8 8 01:48.936
5 Adam K. 01:53.197 5 5 01:53.197
6 Piotr F. 01:53.214 2 3 01:57.375
7 Sławomir P. 01:55.879 1 3 01:58.130
8 Szymon W. 01:48.300 7 8 01:49.422
9 David S. 01:55.284 6 6 01:55.284
10 Mateusz J. 01:54.490 7 7 01:54.490
11 Artur K. 01:55.736 7 7 01:55.736
12 Marceli Z. 01:51.812 8 8 01:51.812
13 Alexander T. 01:50.757 7 7 01:50.757
14 Marcin B. 02:03.708 4 4 02:03.708
15 Heinze M. 01:52.200 4 6 01:52.428
16 Mariusz W. 01:51.040 7 7 01:51.040
17 Robert S. 02:02.932 2 4 02:04.124
18 Jarosław H. 01:54.270 3 3 01:54.270
19 Meike K. 01:52.915 4 5 01:55.378
20 Michał T. 01:55.208 7 7 01:55.208
21 Paweł B. 01:56.500 4 6 01:59.067
22 Krystian G. 01:55.080 4 4 01:55.080
23 Zbigniew F. 02:02.967 2 3 02:03.471
24 Yusuf K. 01:53.512 3 4 01:53.714
25 Daniel S. 01:54.810 5 5 01:54.810
26 Grzegorz J. 01:55.147 5 5 01:55.147
27 Roman S. 02:00.336 5 5 02:00.336
28 Dagmara G. 02:01.514 2 3 02:02.648
29 Adam O. 02:03.643 1 1 02:03.643

DAY 2 - PART 1, B2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jarosław K. 01:48.642 1 2 01:49.198
2 Mirosław C. 01:51.240 5 8 01:53.628
3 Jacek P. 01:59.382 3 3 01:59.382
4 Karol S. 01:47.430 7 8 01:49.188
5 Adam K. 01:50.908 6 6 01:50.908
6 Piotr F. 01:50.978 2 2 01:50.978
7 Sławomir P. 01:49.838 2 6 01:52.610
8 Szymon W. 01:47.083 2 8 01:47.696
9 David S. 01:51.495 6 7 01:52.072
10 Mateusz J. 01:49.979 5 8 01:50.556
11 Artur K. 01:53.174 7 7 01:53.174
12 Marceli Z. 01:48.955 6 8 01:50.102
13 Alexander T. 01:48.436 3 7 01:48.796
14 Marcin B. 01:53.780 6 7 01:53.909
15 Heinze M. 01:49.045 7 7 01:49.045
16 Mariusz W. 01:48.288 6 8 01:49.528
17 Robert S. 01:51.749 4 6 02:12.460
18 Jarosław H. 01:48.135 3 3 01:48.135
19 Meike K. 01:49.604 3 5 01:51.946
20 Michał T. 01:52.507 6 7 01:53.158
21 Paweł B. 01:51.749 5 8 01:52.770
22 Krystian G. 01:49.926 3 3 01:49.926
23 Zbigniew F. 01:56.659 7 7 01:56.659
24 Yusuf K. 01:49.423 4 5 01:52.881
25 Daniel S. 01:49.575 6 6 01:49.575
26 Grzegorz J. 01:48.838 6 7 01:49.464
27 Roman S. 01:56.905 4 7 01:57.628
28 Dagmara G. 01:53.866 6 7 01:55.015
29 Adam O. 01:56.376 2 2 01:56.376
30 Natalia K. 01:52.677 1 5 01:55.559
31 Łukasz Ł. 01:53.673 1 1 01:53.673
32 Jörg S. 01:48.108 3 5 01:49.129
33 Tommy J. 01:51.359 7 7 01:51.359
34 Przemysław M. 01:54.323 3 4 01:55.492
35 Marek S. 01:50.794 7 7 01:50.794
36 Krzysztof D. 02:01.742 2 4 02:02.147
37 Bartłomiej W. 01:52.149 2 4 01:52.553
38 Kosławek L. 01:52.062 6 7 01:52.598
39 Tomasz K. 01:52.268 4 7 01:53.993
40 Damian D. 01:47.848 4 7 01:50.623
41 Przemysław J. 01:53.955 2 2 01:53.955
42 Patryk K. 01:46.934 6 6 01:46.934

DAY 2 - PART 1, B3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jarosław K. 01:46.925 6 6 01:46.925
2 Mirosław C. 01:50.106 3 6 01:50.608
3 Jacek P. 01:51.607 6 6 01:51.607
4 Karol S. 01:47.921 4 7 01:48.866
5 Adam K. 01:51.153 4 4 01:51.153
6 Sławomir P. 01:49.608 2 4 01:50.980
7 Szymon W. 01:47.220 3 6 01:47.907
8 David S. 01:48.508 4 5 01:52.172
9 Mateusz J. 01:50.686 6 6 01:50.686
10 Artur K. 01:54.127 4 6 01:54.404
11 Marceli Z. 01:50.557 3 6 01:51.860
12 Alexander T. 01:47.981 6 7 01:50.137
13 Marcin B. 01:52.727 3 6 01:53.948
14 Heinze M. 01:48.651 4 6 01:51.380
15 Mariusz W. 01:48.646 6 6 01:48.646
16 Robert S. 01:48.258 2 6 01:50.160
17 Jarosław H. 01:48.565 5 5 01:48.565
18 Meike K. 01:50.318 5 5 01:50.318
19 Michał T. 01:52.865 6 6 01:52.865
20 Paweł B. 01:54.090 1 1 01:54.090
21 Krystian G. 01:48.524 3 4 01:57.394
22 Zbigniew F. 01:55.091 1 5 01:57.970
23 Yusuf K. 01:51.405 2 4 01:53.611
24 Daniel S. 01:49.535 5 5 01:49.535
25 Grzegorz J. 01:47.767 5 5 01:47.767
26 Roman S. 01:57.747 1 5 01:59.264
27 Dagmara G. 01:53.522 1 4 01:53.874
28 Adam O. 01:49.835 2 4 01:52.236
29 Natalia K. 01:49.078 3 6 01:56.314
30 Jörg S. 01:46.772 4 6 01:48.133
31 Tommy J. 01:50.149 3 6 01:53.440
32 Przemysław M. 01:54.440 2 4 01:54.697
33 Marek S. 01:48.070 6 6 01:48.070
34 Krzysztof D. 01:56.645 1 3 01:59.304
35 Bartłomiej W. 01:51.034 2 4 01:52.628
36 Kosławek L. 01:51.959 4 6 01:52.563
37 Tomasz K. 01:51.291 5 6 01:52.266
38 Damian D. 01:45.655 4 6 01:45.758
39 Przemysław J. 01:51.684 3 3 01:51.684
40 Patryk K. 01:49.049 5 6 01:50.001
41 Przemysław K. 01:50.186 6 6 01:50.186

DAY 2 - PART 1, C1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Iris G. 02:06.021 4 4 02:06.021
2 Paweł S. 02:06.032 5 6 02:08.836
3 Marcel A. 02:01.904 5 6 02:02.441
4 Fabian G. 01:59.860 6 6 01:59.860
5 Łukasz ". P. 02:01.503 6 6 02:01.503
6 Maksymilian C. 02:01.826 6 6 02:01.826
7 Michał S. 01:59.577 6 6 01:59.577
8 Jörg F. 01:58.353 5 6 01:58.574
9 Jacek M. 02:05.921 5 5 02:05.921
10 Marek Z. 02:05.348 4 5 02:07.068
11 Sascha B. 01:57.527 5 6 02:01.927
12 Marcin R. 02:19.205 4 5 02:21.363
13 Rüdiger W. 01:59.272 5 6 01:59.612
14 Grzegorz G. 01:59.131 5 5 01:59.131
15 Krzysztof W. 02:00.707 3 4 02:03.003
16 Karol K. 02:04.080 4 5 02:04.746
17 Tomasz R. 01:59.508 5 5 01:59.508
18 Simon P. 02:00.007 4 4 02:00.007
19 Tomasz S. 01:58.157 6 6 01:58.157
20 Jan B. 02:08.311 3 4 02:21.754
21 Grzegorz L. 02:03.114 3 5 02:06.148
22 Przemyslaw K. 02:05.298 5 5 02:05.298
23 Andreas U. 02:03.705 4 5 02:05.675
24 Jörg M. 02:06.758 4 5 02:07.683
25 Krzysztof K. 02:02.876 5 5 02:02.876
26 Sergejs S. 02:06.214 4 5 02:14.044
27 Nosar A. 02:03.676 5 5 02:03.676
28 Łukasz O. 02:05.100 2 4 02:10.151
29 Stephanie K. 02:01.333 5 5 02:01.333
30 Ascol S. 02:08.511 5 5 02:08.511
31 Werner G. 02:04.825 4 5 02:12.781
32 Markus B. 02:02.435 4 5 02:11.509
33 Raimundas B. 01:57.547 5 5 01:57.547
34 Miller V. 02:04.009 4 4 02:04.009
35 Maciej P. 02:00.326 2 3 02:00.412

DAY 2 - PART 1, C2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Paweł S. 02:03.836 4 6 02:05.475
2 Marcel A. 01:59.851 1 5 02:00.585
3 Fabian G. 01:58.669 1 2 02:00.307
4 Łukasz ". P. 01:53.281 6 7 01:54.721
5 Maksymilian C. 01:58.501 4 6 01:59.753
6 Michał S. 01:56.472 5 7 01:57.693
7 Jörg F. 01:56.357 2 2 01:56.357
8 Jacek M. 01:59.080 4 6 01:59.482
9 Marek Z. 02:00.839 4 6 02:00.952
10 Sascha B. 01:55.401 3 7 01:55.654
11 Marcin R. 01:55.449 5 7 01:58.513
12 Rüdiger W. 01:55.150 5 7 01:56.509
13 Grzegorz G. 01:54.922 5 7 01:56.172
14 Krzysztof W. 01:56.151 4 5 01:56.616
15 Karol K. 01:59.327 5 6 01:59.795
16 Tomasz R. 01:56.565 5 5 01:56.565
17 Simon P. 01:57.909 2 2 01:57.909
18 Tomasz S. 01:52.211 7 7 01:52.211
19 Jan B. 01:57.424 4 5 01:59.243
20 Grzegorz L. 02:00.913 4 5 02:00.952
21 Przemyslaw K. 02:06.841 4 6 02:06.979
22 Andreas U. 01:58.025 7 7 01:58.025
23 Jörg M. 01:59.945 6 6 01:59.945
24 Krzysztof K. 01:57.463 2 6 01:58.461
25 Sergejs S. 01:56.121 6 6 01:56.121
26 Nosar A. 01:58.699 5 6 01:59.585
27 Łukasz O. 01:59.052 2 4 02:03.756
28 Stephanie K. 01:56.108 6 6 01:56.108
29 Ascol S. 02:01.782 3 6 02:04.739
30 Werner G. 01:58.658 3 6 01:59.984
31 Markus B. 01:59.967 4 6 02:00.011
32 Raimundas B. 01:57.007 4 4 01:57.007
33 Miller V. 01:55.537 5 6 01:55.614
34 Maciej P. 01:52.977 3 8 01:53.797
35 Wojciech B. 01:54.757 3 7 01:55.053
36 Anita D. 02:17.244 5 6 02:17.355
37 Krystian K. 02:03.982 4 6 02:05.932
38 Patryk Z. 01:59.376 1 4 02:00.531
39 Paweł Z. 02:04.458 2 3 02:05.526

DAY 2 - PART 1, C3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Iris G. 01:58.992 3 3 01:58.992
2 Jacek R. 01:53.900 6 6 01:53.900
3 Paweł S. 02:04.269 5 6 02:04.766
4 Marcel A. 01:59.420 4 6 02:01.046
5 Fabian G. 01:57.072 3 6 01:59.614
6 Łukasz ". P. 01:53.562 5 6 01:58.551
7 Maksymilian C. 01:58.565 2 6 02:02.610
8 Michał S. 01:57.881 5 6 01:58.380
9 Jörg F. 01:56.105 6 6 01:56.105
10 Jacek M. 02:00.161 1 5 02:06.105
11 Marek Z. 02:04.078 1 4 02:08.297
12 Sascha B. 01:54.656 7 7 01:54.656
13 Marcin R. 01:55.718 2 4 01:57.427
14 Rüdiger W. 01:54.463 5 6 01:58.022
15 Grzegorz G. 01:55.858 6 6 01:55.858
16 Krzysztof W. 01:53.404 5 6 01:58.512
17 Karol K. 01:57.959 5 6 01:59.250
18 Tomasz R. 01:58.061 4 5 01:59.184
19 Tomasz S. 01:54.051 4 7 01:56.205
20 Jan B. 02:04.749 1 5 02:05.773
21 Grzegorz L. 02:00.329 4 5 02:01.502
22 Przemyslaw K. 02:02.894 3 6 02:04.456
23 Andreas U. 01:58.365 5 6 01:59.327
24 Jörg M. 01:59.990 5 6 02:00.666
25 Krzysztof K. 01:56.558 2 4 01:58.301
26 Sergejs S. 01:53.328 5 5 01:53.328
27 Nosar A. 01:58.300 5 5 01:58.300
28 Stephanie K. 01:55.006 5 6 01:56.442
29 Ascol S. 02:01.916 2 5 02:06.748
30 Werner G. 01:57.282 4 6 01:59.687
31 Markus B. 01:57.762 5 6 01:58.168
32 Raimundas B. 01:56.832 5 6 01:58.514
33 Miller V. 01:55.620 3 6 01:56.605
34 Maciej P. 01:52.345 2 7 01:54.949
35 Mariusz M. 02:03.541 4 5 02:11.931
36 Wojciech B. 01:53.995 5 5 01:53.995
37 Anita D. 02:15.036 3 4 02:16.854
38 Krystian K. 01:58.917 6 6 01:58.917
39 Patryk Z. 01:56.955 1 5 02:01.669
40 Paweł Z. 02:02.787 2 2 02:02.787
41 Dominik M. 01:53.093 5 5 01:53.093

DAY 2 - PART 1, D2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Robert K. 02:00.599 7 7 02:00.599
2 Werner J. 02:17.385 5 6 02:18.708
3 Hubert S. 01:58.364 6 7 01:58.615
4 Michał W. 02:13.951 6 6 02:13.951
5 Michał K. 02:11.585 1 2 06:58.206
6 Adam M. 02:10.591 6 6 02:10.591
7 Mateusz B. 02:21.166 4 4 02:21.166
8 Łukasz K. 02:12.341 4 6 02:15.035
9 Mariusz P. 02:22.988 3 5 02:28.118
10 Mateusz Ł. 02:02.091 8 8 02:02.091
11 Daniel G. 02:02.008 7 7 02:02.008
12 Hans C. A. D. H. 02:10.800 4 6 02:11.152
13 Janusz C. 02:19.004 2 3 02:21.204
14 Piotr B. 02:05.554 6 6 02:05.554
15 Aleksander M. 02:19.059 6 6 02:19.059
16 Müller T. 02:05.374 6 6 02:05.374
17 Jan K. 02:18.362 5 6 02:18.378
18 Kai F. 02:03.779 3 3 02:03.779
19 Tobias G. 02:10.484 6 6 02:10.484
20 Kamila K. 02:25.596 4 5 02:27.616
21 Kamil D. 02:05.649 5 5 02:05.649
22 Andreas R. 02:11.526 1 6 02:12.501
23 Michał Z. 02:21.849 3 5 02:22.733
24 Tomasz S. 02:09.448 5 5 02:09.448
25 Bartłomiej P. 02:06.711 5 7 02:07.864
26 Seyhan Y. 02:00.694 7 7 02:00.694
27 Iris G. 02:23.595 6 6 02:23.595
28 Gintaras M. 02:08.276 7 7 02:08.276
29 Michael F. 02:30.605 2 2 02:30.605
30 Adam W. 02:09.192 5 6 02:09.494
31 Jacek R. 01:54.312 5 6 01:56.830
32 Anna W. 02:41.460 5 5 02:41.460
33 Wojciech B. 02:06.853 3 6 02:10.176
34 Mariusz P. 02:22.085 4 4 02:22.085

DAY 2 - PART 1, D3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Robert K. 02:02.427 4 6 02:03.642
2 Werner J. 02:16.747 4 5 02:18.123
3 Hubert S. 01:59.842 4 6 02:00.374
4 Michał W. 02:15.235 6 6 02:15.235
5 Michał K. 02:03.920 5 6 02:05.157
6 Adam M. 02:12.237 4 5 02:14.100
7 Mateusz B. 02:25.203 3 5 02:25.855
8 Łukasz K. 02:14.408 2 5 02:16.282
9 Mariusz P. 02:23.824 4 5 02:24.481
10 Mateusz Ł. 02:02.885 6 6 02:02.885
11 Daniel G. 02:06.934 3 6 02:08.713
12 Hans C. A. D. H. 02:10.658 2 4 02:14.155
13 Janusz C. 02:12.556 4 5 02:17.770
14 Piotr B. 02:02.361 5 5 02:02.361
15 Aleksander M. 02:16.929 1 3 02:17.186
16 Müller T. 02:06.406 4 6 02:14.025
17 Jan K. 02:11.945 5 5 02:11.945
18 Kai F. 02:02.978 4 5 02:03.966
19 Tobias G. 02:08.974 4 5 02:09.368
20 Kamila K. 02:26.668 1 4 02:30.552
21 Kamil D. 02:04.122 2 5 02:04.702
22 Andreas R. 01:57.891 4 5 02:01.611
23 Michał Z. 02:16.718 5 5 02:16.718
24 Tomasz S. 02:07.714 5 6 02:12.261
25 Bartłomiej P. 02:05.229 4 5 02:08.145
26 Seyhan Y. 01:58.613 6 6 01:58.613
27 Iris G. 02:18.160 3 5 02:21.053
28 Gintaras M. 02:06.906 6 6 02:06.906
29 Michael F. 02:26.656 2 4 02:38.210
30 Arkadiusz D. 02:18.661 5 5 02:18.661
31 Adam W. 02:08.192 6 6 02:08.192
32 Anna W. 02:39.280 5 5 02:39.280
33 Wojciech B. 02:05.867 4 5 02:08.395
34 Mariusz P. 02:13.845 2 5 02:17.418
35 Damian O. 02:05.202 3 6 02:07.058

DAY 2 - PART 2, A4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jarosław K. 01:47.899 4 5 01:48.271
2 Karol S. 01:48.973 6 7 01:49.104
3 Szymon W. 01:46.592 2 6 01:48.295
4 Marcin P. 01:38.548 6 9 01:39.087
5 Łukasz M. 01:41.288 2 5 01:41.773
6 Thomas G. 01:47.060 3 4 01:47.283
7 Paweł P. 01:44.888 8 8 01:44.888
8 Igor S. 01:44.550 3 6 01:46.805
9 Oliver S. 01:45.155 3 5 01:46.306
10 Marek J. 01:44.594 7 7 01:44.594
11 Adam Z. 01:44.606 5 7 01:45.265
12 Łukasz Ł. 01:48.221 2 4 01:49.305
13 Mathias K. 01:45.780 7 7 01:45.780
14 Jarosław B. 01:42.078 2 6 01:47.930
15 Maciej W. 01:44.259 5 7 01:45.083
16 Ralf K. 01:49.693 3 4 01:50.606
17 Frank K. 01:46.337 5 5 01:46.337
18 Lars E. 01:43.924 3 5 01:45.698
19 Przemysław P. 01:38.380 8 8 01:38.380
20 Artur W. 01:43.565 2 8 01:44.226
21 Jörg S. 01:48.668 4 5 01:49.155
22 Galusinski K. 01:43.622 5 7 01:45.489
23 Paweł T. 01:44.041 3 3 01:44.041
24 Mario S. 01:45.732 5 6 01:46.115
25 Michał K. 01:44.637 6 7 01:44.711
26 Kevin D. 01:46.941 4 7 01:47.121
27 Jarek C. 01:39.657 7 7 01:39.657
28 Aron G. 01:44.199 5 5 01:44.199
29 Michał K. 01:44.228 8 8 01:44.228
30 Aldo A. 01:55.126 3 3 01:55.126
31 Maciej P. 01:47.709 2 2 01:47.709
32 Tomasz C. 01:46.595 2 2 01:46.595
33 Marcel B. 01:48.170 6 6 01:48.170
34 Patryk K. 01:46.770 2 7 01:47.999
35 Piotr M. 01:44.312 8 8 01:44.312
36 Miłosz K. 01:43.239 5 7 01:44.807
37 Tomek S. 01:43.076 7 8 01:44.371

DAY 2 - PART 2, A5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Karol S. 01:46.730 6 6 01:46.730
2 Szymon W. 01:46.158 3 6 01:47.166
3 Marcin P. 01:38.063 9 9 01:38.063
4 Łukasz M. 01:40.639 2 6 01:40.820
5 Paweł P. 01:43.124 8 8 01:43.124
6 Oliver S. 01:43.485 4 6 01:43.824
7 Marek J. 01:44.150 6 6 01:44.150
8 Adam Z. 01:42.584 6 8 01:42.597
9 Mathias K. 01:45.089 4 5 01:45.344
10 Jarosław B. 01:46.519 7 7 01:46.519
11 Ralf K. 01:50.767 3 4 01:51.686
12 Frank K. 01:46.265 7 7 01:46.265
13 Lars E. 01:46.112 7 8 01:46.331
14 Przemysław P. 01:37.727 7 9 01:38.213
15 Artur W. 01:41.525 6 9 01:42.159
16 Galusinski K. 01:42.684 6 8 01:43.364
17 Paweł T. 01:43.540 3 3 01:43.540
18 Mario S. 01:45.279 3 6 01:45.714
19 Michał K. 01:45.900 7 8 01:49.403
20 Jarek C. 01:39.623 4 7 02:15.815
21 Aron G. 01:43.025 2 4 01:43.127
22 Michał K. 01:43.683 3 8 01:45.901
23 Damian D. 01:47.981 4 5 01:49.756
24 Patryk K. 01:47.983 5 6 01:50.027
25 Piotr M. 01:44.466 8 8 01:44.466
26 Miłosz K. 01:43.986 2 7 01:44.716
27 Tomek S. 01:41.166 8 9 01:41.221

DAY 2 - PART 2, A6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marcin P. 01:37.345 6 6 01:37.345
2 Łukasz M. 01:42.272 1 5 01:44.437
3 Paweł P. 01:44.339 7 7 01:44.339
4 Igor S. 01:44.509 3 4 01:44.737
5 Marek J. 01:44.470 6 7 01:44.705
6 Adam Z. 01:41.951 7 7 01:41.951
7 Mathias K. 01:44.481 6 7 01:45.259
8 Jarosław B. 01:46.026 6 7 01:46.706
9 Ralf K. 01:51.699 1 2 01:53.286
10 Przemysław P. 01:38.187 2 8 01:41.446
11 Galusinski K. 01:44.146 4 7 01:45.100
12 Paweł T. 01:44.778 4 4 01:44.778
13 Mario S. 01:45.974 5 5 01:45.974
14 Jarek C. 01:38.827 2 4 01:53.455
15 Michał K. 01:43.752 5 7 01:45.188
16 Patryk K. 01:49.168 4 4 01:49.168
17 Miłosz K. 01:44.858 3 3 01:44.858

DAY 2 - PART 2, B4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tomasz S. 01:53.061 4 7 01:55.018
2 Maciej P. 01:52.919 3 4 01:56.233
3 Mirosław C. 01:52.575 5 7 01:53.752
4 Jacek P. 01:54.045 2 5 01:55.374
5 Adam K. 01:51.913 6 6 01:51.913
6 Piotr F. 01:52.855 2 4 01:53.812
7 Sławomir P. 01:50.859 4 6 01:52.891
8 David S. 01:51.011 3 3 01:51.011
9 Mateusz J. 01:52.741 6 6 01:52.741
10 Artur K. 01:54.716 3 4 01:55.598
11 Marceli Z. 01:49.294 3 5 01:51.788
12 Alexander T. 01:52.184 6 6 01:52.184
13 Marcin B. 01:53.224 6 6 01:53.224
14 Heinze M. 01:53.565 4 6 01:54.040
15 Mariusz W. 01:48.673 6 6 01:48.673
16 Robert S. 01:52.000 3 6 01:53.102
17 Jarosław H. 01:48.576 3 4 01:49.043
18 Meike K. 01:53.361 2 5 01:58.892
19 Michał T. 01:52.438 4 6 01:52.712
20 Paweł B. 01:51.841 5 6 01:53.202
21 Yusuf K. 01:49.821 4 5 01:50.454
22 Daniel S. 01:52.326 4 5 01:52.492
23 Grzegorz J. 01:49.351 5 5 01:49.351
24 Adam O. 01:53.975 2 3 01:54.173
25 Mikołaj B. 01:50.691 3 4 01:53.798
26 Natalia K. 01:50.610 2 5 01:52.161
27 Gärtner C. 01:49.827 2 7 01:52.531
28 Martin G. 01:48.455 3 6 01:50.706
29 Adrian O. 01:46.411 4 7 01:47.619
30 Tommy J. 01:53.410 6 6 01:53.410
31 Marek S. 01:48.223 6 7 01:48.339
32 Bartłomiej W. 01:51.165 4 6 01:53.484
33 Kosławek L. 01:52.226 4 5 01:52.829
34 Tomasz K. 01:51.726 5 7 01:55.125
35 Przemysław J. 01:50.358 5 5 01:50.358
36 Dominik M. 01:53.841 3 6 01:54.456
37 Przemysław K. 01:51.309 3 6 01:51.874

DAY 2 - PART 2, B5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tomasz S. 01:52.964 2 6 01:53.836
2 Maciej P. 01:52.418 3 5 01:56.502
3 Mirosław C. 01:51.609 7 7 01:51.609
4 Adam K. 01:50.386 2 5 01:50.945
5 Piotr F. 01:52.485 2 7 01:55.055
6 Sławomir P. 01:55.070 2 3 01:57.134
7 Mateusz J. 01:50.678 7 7 01:50.678
8 Artur K. 01:53.644 2 5 01:59.621
9 Marceli Z. 01:51.227 4 5 01:55.482
10 Alexander T. 01:47.595 7 7 01:47.595
11 Marcin B. 01:51.895 5 5 01:51.895
12 Heinze M. 01:55.005 2 5 01:59.869
13 Mariusz W. 01:48.985 6 6 01:48.985
14 Robert S. 01:50.138 3 6 01:53.606
15 Jarosław H. 01:48.939 4 5 01:50.470
16 Meike K. 01:52.646 3 4 01:54.281
17 Michał T. 01:52.264 7 7 01:52.264
18 Paweł B. 01:50.750 3 3 01:50.750
19 Krystian G. 01:56.307 1 1 01:56.307
20 Yusuf K. 01:50.960 3 5 01:57.574
21 Daniel S. 01:53.949 2 5 01:57.927
22 Grzegorz J. 01:49.375 3 3 01:49.375
23 Adam O. 01:48.819 7 7 01:48.819
24 Mikołaj B. 01:48.870 7 7 01:48.870
25 Gärtner C. 01:50.213 7 7 01:50.213
26 Martin G. 01:49.190 7 7 01:49.190
27 Adrian O. 01:52.360 3 4 01:55.771
28 Tommy J. 01:55.035 3 6 01:58.101
29 Marek S. 01:47.774 4 7 01:49.074
30 Bartłomiej W. 01:52.804 2 3 01:52.805
31 Kosławek L. 01:52.387 3 7 01:52.723
32 Tomasz K. 01:52.813 2 5 01:53.019
33 Przemysław J. 01:49.891 1 5 01:51.652
34 Dominik M. 01:52.986 5 5 01:52.986
35 Przemysław K. 01:50.846 2 4 01:51.293

DAY 2 - PART 2, B6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tomasz S. 01:52.763 1 5 01:53.468
2 Mirosław C. 01:57.772 4 4 01:57.772
3 Jacek P. 01:56.717 2 3 04:49.817
4 Adam K. 01:50.802 2 6 01:56.113
5 Piotr F. 01:52.893 2 2 01:52.893
6 Mateusz J. 01:54.845 1 2 01:56.649
7 Artur K. 01:53.105 1 2 01:57.498
8 Marcin B. 01:52.327 2 2 01:52.327
9 Mariusz W. 01:48.174 4 4 01:48.174
10 Robert S. 01:51.419 1 1 01:51.419
11 Jarosław H. 01:49.718 3 4 01:51.536
12 Michał T. 01:52.960 3 3 01:52.960
13 Adam O. 01:49.860 1 5 01:52.971
14 Marcin P. 01:48.863 2 2 01:48.863
15 Gärtner C. 01:51.388 2 5 01:51.427
16 Michał K. 01:49.538 4 6 01:56.722
17 Martin G. 01:50.051 1 1 01:50.051
18 Marek S. 01:48.813 5 5 01:48.813
19 Kosławek L. 01:53.150 4 5 01:54.065
20 Przemysław J. 01:51.955 1 1 01:51.955
21 Przemysław K. 01:51.158 4 4 01:51.158

DAY 2 - PART 2, C4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Hubert S. 02:00.599 3 6 02:00.992
2 Seyhan Y. 01:58.404 6 6 01:58.404
3 Jacek R. 01:53.503 6 7 01:57.066
4 Marcel A. 01:59.882 3 7 02:01.841
5 Fabian G. 01:58.110 7 7 01:58.110
6 Łukasz ". P. 01:55.138 7 7 01:55.138
7 Maksymilian C. 02:05.584 1 1 02:05.584
8 Michał S. 02:00.397 4 7 02:01.214
9 Jörg F. 01:53.978 4 7 01:57.066
10 Jacek M. 02:06.321 1 1 02:06.321
11 Marcin R. 01:56.013 1 7 01:59.096
12 Grzegorz G. 01:56.994 6 7 01:57.313
13 Krzysztof W. 01:55.661 3 4 02:00.005
14 Karol K. 01:58.425 3 6 01:58.534
15 Tomasz R. 01:59.851 3 3 01:59.851
16 Jan B. 02:01.096 7 7 02:01.096
17 Grzegorz L. 02:02.430 1 1 02:02.430
18 Przemyslaw K. 02:03.708 6 6 02:03.708
19 Andreas U. 01:59.603 7 7 01:59.603
20 Krzysztof K. 01:58.502 5 6 01:58.745
21 Sergejs S. 02:01.791 3 5 02:02.921
22 Stephanie K. 02:01.496 4 4 02:01.496
23 Werner G. 02:00.225 5 6 02:00.263
24 Markus B. 01:58.704 7 7 01:58.704
25 Raimundas B. 01:58.146 5 6 01:58.452
26 Miller V. 01:59.046 7 7 01:59.046
27 Zbigniew F. 01:55.460 6 7 01:55.602
28 Roman S. 01:57.132 2 6 01:57.767
29 Wojciech B. 01:55.018 6 6 01:55.018
30 Krystian K. 02:02.136 2 2 02:02.136
31 Patryk Z. 01:56.327 1 3 01:58.044
32 Przemysław M. 01:53.945 3 4 01:54.405
33 Krzysztof D. 01:58.648 4 5 01:58.894

DAY 2 - PART 2, C5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Hubert S. 01:57.392 5 6 01:59.024
2 Jacek R. 01:52.877 7 8 01:56.627
3 Marcel A. 02:01.068 1 4 02:01.991
4 Fabian G. 01:55.953 4 7 01:56.048
5 Łukasz ". P. 01:52.952 7 7 01:52.952
6 Maksymilian C. 02:01.374 2 3 02:03.784
7 Michał S. 01:58.891 4 6 01:58.990
8 Jörg F. 01:53.153 7 7 01:53.153
9 Jacek M. 02:01.245 5 6 02:02.621
10 Marcin R. 01:55.804 2 6 01:59.467
11 Grzegorz G. 01:52.180 6 7 01:54.664
12 Krzysztof W. 01:54.620 5 7 01:55.090
13 Karol K. 01:57.211 5 7 01:58.700
14 Tomasz R. 01:57.709 6 6 01:57.709
15 Jan B. 02:02.388 2 6 02:06.234
16 Przemyslaw K. 02:01.495 3 6 02:09.667
17 Andreas U. 01:57.739 5 7 02:02.150
18 Krzysztof K. 01:52.937 6 6 01:52.937
19 Stephanie K. 01:54.726 6 7 01:54.774
20 Werner G. 01:58.976 2 6 01:59.204
21 Markus B. 02:00.420 4 4 02:00.420
22 Raimundas B. 01:57.264 6 6 01:57.264
23 Zbigniew F. 01:57.390 3 5 01:58.273
24 Roman S. 01:50.834 7 7 01:50.834
25 Dagmara G. 01:56.921 3 3 01:56.921
26 Michał K. 01:57.931 2 2 01:57.931
27 Wojciech B. 01:55.403 2 7 01:56.713
28 Patryk Z. 01:58.526 4 4 01:58.526

DAY 2 - PART 2, C6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Hubert S. 02:00.445 5 7 02:04.490
2 Jacek R. 01:53.186 5 7 01:53.231
3 Fabian G. 01:56.850 6 7 01:56.958
4 Łukasz ". P. 01:52.484 6 8 01:53.039
5 Michał S. 02:00.510 5 7 02:00.843
6 Jörg F. 01:56.433 5 8 01:57.697
7 Jacek M. 01:59.242 3 7 02:00.176
8 Marcin R. 01:56.464 5 5 01:56.464
9 Grzegorz G. 01:52.114 4 8 01:53.685
10 Krzysztof W. 01:52.667 3 4 01:53.073
11 Tomasz R. 01:56.423 5 6 01:57.224
12 Jan B. 02:00.255 7 7 02:00.255
13 Przemyslaw K. 02:01.188 3 4 02:06.489
14 Raimundas B. 01:58.061 5 7 01:58.443
15 Zbigniew F. 01:55.474 4 7 01:57.537
16 Patryk Z. 01:54.711 4 5 02:05.875
17 Damian O. 02:00.389 6 7 02:00.843

DAY 2 - PART 2, D4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Robert K. 02:04.968 1 6 02:09.064
2 Werner J. 02:21.748 2 4 02:22.710
3 Michał W. 02:14.973 2 6 02:17.406
4 Michał K. 02:04.283 2 6 02:04.297
5 Adam M. 02:19.803 2 3 02:23.738
6 Mateusz B. 02:31.808 1 3 02:38.962
7 Łukasz K. 02:26.028 1 3 02:33.092
8 Mariusz P. 02:23.060 5 6 02:24.596
9 Mateusz Ł. 02:08.717 3 6 02:08.740
10 Daniel G. 02:09.110 3 5 02:12.277
11 Hans C. A. D. H. 02:16.785 3 4 02:19.241
12 Janusz C. 02:38.557 4 5 02:45.048
13 Piotr B. 02:04.123 3 7 02:06.481
14 Aleksander M. 02:20.764 1 2 02:23.244
15 Müller T. 02:07.959 6 7 02:12.549
16 Jan K. 02:06.117 2 6 02:07.156
17 Kai F. 02:02.090 4 5 02:03.991
18 Tobias G. 02:09.545 6 6 02:09.545
19 Kamila K. 02:23.896 4 5 02:27.587
20 Kamil D. 02:02.013 3 7 02:02.909
21 Michał Z. 02:16.904 3 3 02:16.904
22 Tomasz S. 02:10.082 1 2 02:14.260
23 Bartłomiej P. 02:06.912 5 5 02:06.912
24 Iris G. 02:22.661 3 4 02:22.916
25 Gintaras M. 02:08.838 2 7 02:12.032
26 Michael F. 02:19.302 5 5 02:19.302
27 Arkadiusz D. 02:23.084 1 3 02:44.719
28 Adam W. 02:12.791 5 6 02:15.135
29 Marek Z. 02:05.264 1 6 02:09.091
30 Jörg M. 02:03.887 4 6 02:08.993
31 Ascol S. 02:05.988 4 6 02:11.493
32 Anna W. 02:46.549 3 5 02:50.535
33 Wojciech B. 02:07.081 4 6 02:10.476
34 Mariusz P. 02:21.846 3 3 02:21.846
35 Mariusz M. 02:02.008 5 6 02:02.924
36 Anita D. 02:23.926 3 4 02:23.998
37 Damian O. 02:03.100 6 7 02:03.695

DAY 2 - PART 2, D5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Robert K. 02:00.283 6 8 02:01.610
2 Werner J. 02:18.669 5 6 02:18.776
3 Michał W. 02:15.483 5 7 02:16.355
4 Łukasz K. 02:14.330 2 6 02:16.840
5 Mariusz P. 02:22.238 6 6 02:22.238
6 Mateusz Ł. 02:05.203 5 5 02:05.203
7 Daniel G. 02:05.330 5 5 02:05.330
8 Hans C. A. D. H. 02:17.577 2 4 02:19.554
9 Janusz C. 02:10.937 2 7 02:11.902
10 Piotr B. 02:02.697 7 7 02:02.697
11 Müller T. 02:06.636 5 7 02:11.548
12 Jan K. 02:12.573 5 7 02:17.094
13 Kai F. 02:00.831 6 6 02:00.831
14 Tobias G. 02:05.552 7 7 02:05.552
15 Kamila K. 02:17.208 4 4 02:17.208
16 Kamil D. 02:04.924 6 7 02:06.922
17 Michał Z. 02:12.513 2 2 02:12.513
18 Tomasz S. 02:08.045 7 7 02:08.045
19 Bartłomiej P. 02:10.204 6 7 02:12.893
20 Gintaras M. 02:07.825 6 8 02:10.413
21 Michael F. 02:15.224 2 6 02:15.413
22 Arkadiusz D. 02:14.904 5 7 02:15.972
23 Adam W. 02:12.698 1 6 02:17.052
24 Paweł S. 02:04.750 6 7 02:06.171
25 Marek Z. 02:04.725 7 7 02:04.725
26 Jörg M. 02:01.983 7 7 02:01.983
27 Ascol S. 02:05.651 3 5 02:07.275
28 Anna W. 02:42.336 5 5 02:42.336
29 Wojciech B. 02:05.717 3 7 02:07.067
30 Mariusz P. 02:10.884 3 3 02:10.884
31 Mariusz M. 01:57.444 8 8 01:57.444
32 Anita D. 02:22.189 2 4 02:26.272
33 Paweł Z. 02:10.829 5 5 02:10.829
34 Damian O. 02:01.939 5 8 02:04.601

DAY 2 - PART 2, D6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Robert K. 02:02.749 6 7 02:03.515
2 Werner J. 02:17.769 5 6 02:18.869
3 Michał W. 02:13.335 6 6 02:13.335
4 Michał K. 02:11.972 1 2 02:18.088
5 Łukasz K. 02:13.438 3 6 02:13.781
6 Mariusz P. 02:24.113 2 5 02:24.335
7 Hans C. A. D. H. 02:14.316 2 5 02:14.327
8 Jan K. 02:15.149 5 6 02:15.865
9 Kai F. 02:00.313 6 6 02:00.313
10 Kamila K. 02:21.508 3 4 02:24.869
11 Kamil D. 02:06.739 5 6 02:09.045
12 Michał Z. 02:13.145 3 6 02:14.315
13 Tomasz S. 02:05.153 5 7 02:05.465
14 Bartłomiej P. 02:07.493 3 7 02:11.258
15 Gintaras M. 02:14.676 3 6 02:16.622
16 Paweł S. 02:05.286 6 7 02:06.441
17 Marek Z. 02:07.842 2 6 02:16.539
18 Jörg M. 02:00.501 6 7 02:03.969
19 Roman S. 02:00.359 6 7 02:03.354
20 Anna W. 02:42.055 2 5 02:42.104
21 Wojciech B. 02:08.923 5 6 02:11.488
22 Mariusz M. 01:59.193 2 6 02:02.738
23 Paweł Z. 02:06.162 3 5 02:10.934