Czasy okrążeń

29-30 Kwiecień, 09:00 – 18:00

DAY 1 - PART 1, A1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Michał K. 01:50.885 7 7 01:50.885
2 Przemysław J. 01:52.754 5 7 01:52.955
3 Robert S. 01:53.020 4 4 01:53.020
4 Marcin P. 01:53.703 6 6 01:53.703
5 Sobiesław M. 01:54.109 6 7 01:55.457
6 Stanisław A. 01:54.442 3 4 01:54.731
7 Artur W. 01:54.871 2 5 01:55.597
8 Tomasz Ł. 01:55.615 2 2 01:55.615
9 Piotr M. 01:56.514 6 6 01:56.514
10 Aron G. 01:57.083 3 4 02:05.682
11 Krzysztof S. 01:57.445 6 6 01:57.445
12 Adam D. 01:58.204 7 7 01:58.204
13 Marek J. 01:58.705 6 7 01:58.919
14 Szymon N. 01:59.382 2 3 02:02.054
15 Mateusz G. 02:03.752 3 3 02:03.752
16 Sebastian S. 02:04.287 4 6 02:04.975
17 Tomasz B. 02:04.644 4 4 02:04.644
18 Dawid C. 02:06.013 2 2 02:06.013
19 Marcin K. 02:06.019 2 2 02:06.019
20 Tymon B. 02:06.034 2 4 02:07.118

DAY 1 - PART 1, A2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Kamil K. 01:44.970 2 4 01:45.771
2 Marcin P. 01:47.420 5 8 01:53.308
3 Przemysław J. 01:48.727 5 8 01:49.117
4 Michał K. 01:48.778 6 8 01:49.487
5 Artur W. 01:49.537 7 7 01:49.537
6 Aron G. 01:50.268 5 5 01:50.268
7 Stanisław A. 01:51.148 4 5 02:01.094
8 Piotr M. 01:51.762 7 7 01:51.762
9 Robert S. 01:51.781 4 4 01:51.781
10 Sobiesław M. 01:52.392 3 7 01:52.933
11 Łukasz M. 01:53.472 5 7 01:54.738
12 Tomasz Ł. 01:53.682 1 2 01:54.222
13 Szymon N. 01:54.060 2 4 02:02.950
14 Grzegorz U. 01:54.114 3 3 01:54.114
15 Krzysztof S. 01:54.894 4 5 01:59.813
16 Marek J. 01:55.640 6 7 01:56.474
17 Adam D. 01:55.998 1 7 01:56.554
18 Marek G. 01:56.033 2 5 01:57.639
19 Mateusz G. 01:56.957 4 7 01:57.007
20 Dawid C. 01:57.728 4 6 01:58.992
21 Sebastian S. 01:57.921 7 7 01:57.921
22 Artur B. 01:58.402 6 6 01:58.402
23 Tymon B. 01:58.687 5 5 01:58.687
24 Tomasz B. 02:00.722 2 5 02:10.631
25 Marcin K. 02:02.787 3 4 02:03.232

DAY 1 - PART 1, A3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Kamil K. 01:41.927 6 6 01:41.927
2 Marcin P. 01:45.282 6 7 01:46.188
3 Przemysław J. 01:46.546 6 7 01:48.914
4 Michał K. 01:48.053 5 6 01:48.754
5 Artur W. 01:49.483 4 6 01:53.295
6 Aron G. 01:50.710 3 4 01:51.276
7 Sobiesław M. 01:51.632 2 6 01:51.916
8 Piotr M. 01:51.771 6 6 01:51.771
9 Tomasz Ł. 01:51.776 1 1 01:51.776
10 Grzegorz U. 01:51.946 5 5 01:51.946
11 Artur B. 01:52.555 4 5 01:52.664
12 Łukasz M. 01:52.595 1 4 01:53.135
13 Szymon N. 01:52.810 1 4 01:55.882
14 Marek J. 01:53.387 2 6 01:56.523
15 Marek G. 01:53.520 1 4 01:58.732
16 Robert S. 01:53.586 4 4 01:53.586
17 Dawid C. 01:55.813 5 6 01:59.062
18 Tymon B. 01:56.346 2 4 01:57.490
19 Adam D. 01:56.861 2 6 01:58.248
20 Sebastian S. 01:58.581 5 6 01:59.779
21 Mateusz G. 01:59.309 5 5 01:59.309
22 Marcin K. 02:00.215 2 2 02:00.215
23 Tomasz B. 02:01.400 2 3 02:01.709

DAY 1 - PART 1, B1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Michał B. 01:58.172 4 4 01:58.172
2 Bartosz K. 01:58.391 6 6 01:58.391
3 Bartosz G. 01:59.848 6 7 02:01.272
4 Piotr K. 01:59.972 5 6 02:06.746
5 Krzysztof B. 02:00.510 5 5 02:00.510
6 Radosław P. 02:00.667 7 7 02:00.667
7 Bogdan S. 02:01.132 5 6 02:06.080
8 Wiktor M. 02:01.619 3 4 06:58.732
9 Damian C. 02:01.641 3 4 02:04.090
10 Łukasz B. 02:01.747 1 1 02:01.747
11 Martin B. 02:02.867 3 4 06:02.140
12 Adam S. 02:04.966 6 6 02:04.966
13 Rafał S. 02:05.158 2 4 02:07.209
14 Marcin R. 02:05.883 3 4 02:08.739
15 Tomasz B. 02:05.935 3 4 02:09.521
16 Tomasz F. 02:07.082 5 5 02:07.082
17 Łukasz ". P. 02:07.362 5 6 02:09.598
18 Krzysztof M. 02:10.476 3 3 02:10.476
19 Jakub S. 02:12.030 2 3 02:15.844
20 Michał P. 02:12.986 5 6 02:14.253
21 Piotr K. 02:14.792 2 3 02:15.013
22 Mirosław A. 02:15.976 1 1 02:15.976
23 Paweł J. 02:17.500 1 1 02:17.500
24 Mikołaj M. 02:19.434 5 5 02:19.434
25 Grzegorz D. 11:35.080 1 1 11:35.080

DAY 1 - PART 1, B2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Michał B. 01:53.435 6 6 01:53.435
2 Wojtek B. 01:54.703 6 6 01:54.703
3 Wiktor M. 01:55.969 3 5 01:56.756
4 Damian C. 01:56.186 3 5 01:58.424
5 Radosław P. 01:56.282 6 6 01:56.282
6 Łukasz B. 01:56.410 3 4 01:57.169
7 Piotr K. 01:57.539 4 5 01:59.775
8 Martin B. 01:57.918 4 5 02:00.982
9 Bartosz K. 01:57.997 4 5 02:00.014
10 Bogdan S. 01:58.558 4 5 02:01.378
11 Bartosz G. 01:58.616 5 5 01:58.616
12 Krzysztof B. 01:59.539 3 3 01:59.539
13 Tomek S. 01:59.982 2 2 01:59.982
14 Marcin B. 01:59.997 5 5 01:59.997
15 Marcin R. 02:00.154 4 5 02:03.547
16 Krzysztof M. 02:00.210 4 5 02:02.718
17 Paweł J. 02:00.213 4 5 02:00.964
18 Adam S. 02:00.942 4 5 02:03.774
19 Rafał S. 02:01.095 4 5 02:04.925
20 Borys S. 02:01.990 4 5 02:02.900
21 Tomasz F. 02:02.359 5 5 02:02.359
22 Tomasz B. 02:02.599 4 4 02:02.599
23 Łukasz ". P. 02:02.749 5 5 02:02.749
24 Mirosław A. 02:03.596 5 5 02:03.596
25 Jakub S. 02:04.341 4 4 02:04.341
26 Piotr G. 02:04.382 3 3 02:04.382
27 Grzegorz D. 02:05.470 2 2 02:05.470
28 Michał P. 02:08.012 4 5 02:08.394
29 Piotr K. 02:08.204 5 5 02:08.204
30 Mariusz P. 02:33.519 1 3 02:36.713

DAY 1 - PART 1, B3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Michał B. 01:51.672 5 6 01:52.705
2 Bartosz K. 01:54.116 3 5 01:55.806
3 Damian C. 01:54.139 5 5 01:54.139
4 Wiktor M. 01:55.652 5 5 01:55.652
5 Wojtek B. 01:56.278 5 5 01:56.278
6 Piotr K. 01:56.441 3 4 02:03.177
7 Łukasz B. 01:56.607 4 5 01:58.510
8 Krzysztof M. 01:56.746 4 5 01:58.967
9 Bogdan S. 01:57.022 3 3 01:57.022
10 Borys S. 01:57.348 3 5 01:57.735
11 Radosław P. 01:57.408 5 5 01:57.408
12 Tomek S. 01:57.484 2 2 01:57.484
13 Marcin B. 01:59.318 5 5 01:59.318
14 Adam S. 01:59.319 3 4 02:03.958
15 Martin B. 01:59.366 5 5 01:59.366
16 Tomasz B. 01:59.868 5 5 01:59.868
17 Marcin R. 02:00.572 4 5 02:11.722
18 Paweł J. 02:00.589 5 5 02:00.589
19 Piotr G. 02:00.891 3 5 02:01.980
20 Rafał S. 02:01.016 4 4 02:01.016
21 Bartosz G. 02:02.300 1 1 02:02.300
22 Krzysztof B. 02:02.372 2 2 02:02.372
23 Łukasz ". P. 02:02.813 4 5 02:04.734
24 Tomasz F. 02:03.043 1 1 02:03.043
25 Jakub S. 02:03.406 3 4 02:04.177
26 Mirosław A. 02:03.695 3 4 02:04.163
27 Grzegorz D. 02:05.337 2 2 02:05.337
28 Piotr K. 02:05.500 3 4 02:08.198
29 Michał P. 02:11.104 1 4 02:11.584
30 Mikołaj M. 02:11.706 2 2 02:11.706
31 Mariusz P. 02:26.452 1 1 02:26.452

DAY 1 - PART 1, C1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Paweł P. 01:58.960 6 6 01:58.960
2 Łukasz S. W. 02:01.756 4 4 02:01.756
3 Waldemar H. 02:03.226 4 5 02:03.558
4 Maciej W. 02:03.348 4 4 02:03.348
5 Hubert C. 02:05.137 5 5 02:05.137
6 Michal B. 02:05.456 6 6 02:05.456
7 Piotr M. 02:05.951 4 5 02:07.434
8 Jacek S. 02:06.554 4 5 02:09.551
9 Krzysztof B. 02:06.867 3 5 02:12.039
10 Maksymilian C. 02:07.698 3 6 02:08.304
11 Krzysztof W. 02:07.848 4 4 02:07.848
12 Rafał P. 02:09.388 4 6 02:10.613
13 Boleslaw K. 02:09.760 5 5 02:09.760
14 Faris N. 02:12.986 3 3 02:12.986
15 Adam W. 02:14.696 6 6 02:14.696
16 Józef K. 02:15.520 5 5 02:15.520
17 Jacek C. 02:16.135 6 6 02:16.135
18 Arkadiusz S. 02:16.970 1 2 07:19.646
19 Michał T. 02:17.423 4 5 02:17.559
20 Jacek G. 02:19.827 5 5 02:19.827
21 Paweł P. 02:19.835 5 5 02:19.835
22 Michał K. 02:19.910 2 4 02:22.635
23 Jacek W. 02:25.269 1 1 02:25.269

DAY 1 - PART 1, C2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Łukasz S. W. 01:54.441 6 6 01:54.441
2 Paweł P. 01:59.764 4 7 02:01.275
3 Maciej W. 02:00.165 5 7 02:02.879
4 Piotr M. 02:01.733 5 6 02:04.450
5 Michal B. 02:02.276 5 7 02:05.811
6 Arkadiusz S. 02:03.457 3 3 02:03.457
7 Krzysztof B. 02:03.478 3 5 02:05.779
8 Hubert C. 02:03.517 1 4 02:04.585
9 Rafał P. 02:03.768 5 6 02:06.837
10 Waldemar H. 02:03.825 7 7 02:03.825
11 Maksymilian C. 02:04.232 4 7 02:08.580
12 Krzysztof W. 02:04.368 4 7 02:05.210
13 Józef K. 02:05.176 6 7 02:06.474
14 Boleslaw K. 02:07.126 4 6 02:07.302
15 Faris N. 02:07.932 4 4 02:07.932
16 Jacek C. 02:08.566 6 7 02:09.001
17 Michał T. 02:08.806 6 7 02:08.917
18 Adam W. 02:09.039 5 7 02:09.141
19 Jacek W. 02:09.302 4 6 02:11.864
20 Michał K. 02:10.278 2 7 02:11.751
21 Paweł P. 02:13.076 2 3 08:15.178
22 Jacek G. 02:13.078 2 3 08:15.180
23 Robert M. 02:18.901 6 6 02:18.901

DAY 1 - PART 1, C3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Paweł P. 01:58.890 7 7 01:58.890
2 Hubert C. 01:59.062 5 6 02:08.887
3 Piotr M. 01:59.842 7 7 01:59.842
4 Rafał P. 02:00.596 7 7 02:00.596
5 Mateusz P. 02:00.789 4 7 02:02.508
6 Maciej W. 02:00.800 5 6 02:00.842
7 Krzysztof B. 02:01.234 2 7 02:03.378
8 Waldemar H. 02:01.377 4 7 02:03.056
9 Michał T. 02:02.681 4 7 02:04.740
10 Krzysztof W. 02:03.267 7 7 02:03.267
11 Boleslaw K. 02:03.608 5 6 02:03.939
12 Józef K. 02:03.743 3 7 02:04.233
13 Jacek S. 02:04.070 5 7 02:06.245
14 Michal B. 02:04.618 5 5 02:04.618
15 Maksymilian C. 02:05.218 2 6 02:09.558
16 Michał K. 02:06.211 5 6 02:06.288
17 Adam W. 02:06.463 7 7 02:06.463
18 Faris N. 02:06.909 3 5 02:07.466
19 Jacek G. 02:07.060 6 7 02:08.461
20 Paweł P. 02:07.060 6 7 02:08.462
21 Jacek W. 02:08.067 4 6 02:09.213
22 Jacek C. 02:08.337 7 7 02:08.337
23 Robert M. 02:16.863 2 5 02:18.686

DAY 1 - PART 1, D1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tomasz Z. 02:07.694 4 4 02:07.694
2 Leszek S. 02:13.650 6 6 02:13.650
3 Krzysztof L. 02:21.880 2 5 02:30.624
4 Paweł M. 02:22.691 6 6 02:22.691
5 Zbigniew K. 02:24.647 5 5 02:24.647
6 Paweł K. 02:25.169 4 5 02:28.820
7 Kuba P. 02:26.367 4 5 02:29.298
8 Dawid P. 02:26.789 5 5 02:26.789
9 Dariusz S. 02:27.560 2 3 02:31.206
10 Jacek G. 02:27.667 5 5 02:27.667
11 Paweł P. 02:27.667 5 5 02:27.667
12 Jacek K. 02:27.807 6 6 02:27.807
13 Marcin S. 02:29.351 1 1 02:29.351
14 Łukasz K. 02:30.382 2 4 02:31.168
15 Tomasz J. 02:30.817 3 3 02:30.817
16 Jacek K. 02:31.579 5 5 02:31.579
17 Tomasz O. 02:32.303 4 5 02:37.558
18 Konrad J. 02:35.024 2 3 02:37.471
19 Marcin W. 02:37.996 2 2 02:37.996
20 Jacek T. C. 02:38.839 2 2 02:38.839
21 Artur W. 02:40.704 5 5 02:40.704
22 Piotr M. 02:43.267 4 5 02:43.618
23 Rafał K. 02:46.248 5 5 02:46.248
24 Krzysztof A. 02:49.753 4 4 02:49.753
25 Ewelina C. 02:50.211 4 4 02:50.211
26 Adam A. 02:51.813 3 5 02:57.952
27 Jacek Ś. 02:58.384 4 4 02:58.384
28 Beata K. 03:11.123 2 3 03:13.429

DAY 1 - PART 1, D2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tomasz Z. 02:02.788 2 7 02:03.728
2 Leszek S. 02:06.261 7 7 02:06.261
3 Jacek G. 02:08.666 6 7 02:10.200
4 Paweł P. 02:08.666 6 7 02:10.182
5 Krzysztof L. 02:14.359 4 5 02:19.885
6 Zbigniew K. 02:15.526 1 6 02:18.221
7 Marcin S. 02:16.357 5 5 02:16.357
8 Jacek K. 02:16.592 6 6 02:16.592
9 Kuba P. 02:16.763 6 6 02:16.763
10 Tomasz J. 02:18.038 3 5 02:22.428
11 Paweł M. 02:18.108 6 6 02:18.108
12 Marcin W. 02:19.616 5 5 02:19.616
13 Paweł K. 02:20.720 6 6 02:20.720
14 Dawid P. 02:21.833 4 6 02:26.430
15 Konrad J. 02:22.737 3 4 02:26.803
16 Tomasz O. 02:22.846 6 6 02:22.846
17 Łukasz K. 02:23.053 3 4 02:23.138
18 Dariusz S. 02:24.304 6 6 02:24.304
19 Dawid C. 02:24.461 3 4 02:27.464
20 Jacek K. 02:27.375 4 6 02:30.927
21 Jacek T. C. 02:27.621 5 6 02:28.818
22 Artur W. 02:28.587 4 6 02:39.316
23 Piotr M. 02:33.171 4 5 02:39.273
24 Tomek K. 02:35.531 1 2 02:36.040
25 Jacek Ś. 02:40.444 3 5 02:43.286
26 Rafał K. 02:41.182 3 5 02:41.777
27 Krzysztof A. 02:42.262 4 5 02:55.949
28 Ewelina C. 02:42.355 4 5 02:42.493
29 Adam A. 02:47.347 5 5 02:47.347
30 Beata K. 02:57.506 3 3 02:57.506

DAY 1 - PART 1, D3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Leszek S. 02:03.879 4 7 02:06.009
2 Tomasz Z. 02:05.272 1 4 02:07.540
3 Paweł P. 02:05.742 5 5 02:05.742
4 Jacek G. 02:05.747 5 5 02:05.747
5 Kuba P. 02:12.350 4 5 02:14.569
6 Zbigniew K. 02:12.855 7 7 02:12.855
7 Marcin S. 02:13.986 4 5 02:16.739
8 Marcin W. 02:14.459 5 5 02:14.459
9 Paweł M. 02:14.906 2 6 02:17.539
10 Łukasz K. 02:15.558 4 5 02:17.337
11 Jacek K. 02:16.333 5 6 02:19.402
12 Dawid P. 02:16.713 6 6 02:16.713
13 Krzysztof L. 02:16.983 5 6 02:23.230
14 Tomasz J. 02:17.032 1 2 02:20.807
15 Paweł K. 02:19.039 5 6 02:20.183
16 Dawid C. 02:19.476 6 6 02:19.476
17 Konrad J. 02:22.330 2 4 02:29.555
18 Tomasz O. 02:23.833 6 6 02:23.833
19 Jacek T. C. 02:24.736 2 4 02:26.438
20 Dariusz S. 02:27.306 1 4 02:27.650
21 Artur W. 02:27.445 3 6 02:28.576
22 Tomek K. 02:27.566 5 5 02:27.566
23 Piotr M. 02:29.915 5 5 02:29.915
24 Jacek K. 02:30.423 4 6 02:33.527
25 Krzysztof A. 02:35.698 5 5 02:35.698
26 Jacek Ś. 02:39.876 4 5 02:39.882
27 Rafał K. 02:41.317 3 5 02:42.726
28 Ewelina C. 02:42.563 1 3 02:43.451
29 Adam A. 02:42.745 4 5 02:43.297
30 Beata K. 02:56.876 2 3 03:02.574

DAY 1 - PART 2, A4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Kamil K. 01:41.166 7 7 01:41.166
2 Marcin P. 01:46.044 7 8 01:50.614
3 Przemysław J. 01:46.966 6 8 01:51.839
4 Artur W. 01:48.669 5 6 01:52.357
5 Michał K. 01:49.203 8 8 01:49.203
6 Aron G. 01:50.168 5 7 01:54.398
7 Piotr M. 01:50.189 7 7 01:50.189
8 Łukasz M. 01:51.611 5 6 01:51.994
9 Marek J. 01:51.810 6 7 01:51.816
10 Szymon N. 01:51.861 3 3 01:51.861
11 Sobiesław M. 01:52.166 6 7 01:52.816
12 Robert S. 01:52.391 4 4 01:52.391
13 Artur B. 01:52.517 3 4 01:53.935
14 Michał B. 01:52.526 7 7 01:52.526
15 Tomasz Ł. 01:53.119 1 2 01:54.390
16 Grzegorz U. 01:53.252 4 4 01:53.252
17 Wojtek B. 01:53.701 4 4 01:53.701
18 Damian C. 01:54.825 4 7 01:54.854
19 Krzysztof S. 01:55.233 5 5 01:55.233
20 Bartosz K. 01:55.918 5 5 01:55.918
21 Marek G. 01:56.019 1 3 01:56.709
22 Wiktor M. 01:57.314 4 5 01:58.291
23 Dawid C. 01:57.537 2 4 06:22.058
24 Łukasz S. W. 01:58.296 5 6 01:59.197
25 Radosław P. 01:58.704 3 6 01:59.078
26 Adam D. 02:01.767 1 2 02:03.789

DAY 1 - PART 2, A5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Kamil K. 01:40.717 1 3 01:40.780
2 Marcin P. 01:45.085 8 8 01:45.085
3 Przemysław J. 01:46.333 8 8 01:46.333
4 Artur W. 01:47.451 5 8 01:49.110
5 Michał K. 01:48.744 6 7 01:49.622
6 Aron G. 01:49.234 4 7 01:49.642
7 Artur B. 01:49.806 5 6 01:50.409
8 Piotr M. 01:50.012 4 8 01:50.490
9 Marek J. 01:50.628 4 5 01:50.911
10 Sobiesław M. 01:50.670 7 8 01:51.639
11 Szymon N. 01:50.709 2 3 01:54.749
12 Łukasz M. 01:50.887 3 7 01:51.770
13 Damian C. 01:51.334 4 6 01:52.659
14 Grzegorz U. 01:51.454 4 5 01:52.846
15 Michał B. 01:52.026 3 7 01:52.312
16 Tomasz Ł. 01:52.092 2 2 01:52.092
17 Robert S. 01:52.124 3 4 01:57.273
18 Krzysztof S. 01:53.335 7 7 01:53.335
19 Bartosz K. 01:53.871 4 7 01:53.883
20 Wojtek B. 01:54.152 5 5 01:54.152
21 Wiktor M. 01:54.195 4 6 01:55.004
22 Łukasz S. W. 01:54.991 7 7 01:54.991
23 Marek G. 01:55.193 2 5 01:56.321
24 Radosław P. 01:55.759 5 5 01:55.759
25 Dawid C. 01:55.818 4 4 01:55.818
26 Adam D. 01:59.092 3 5 02:00.127

DAY 1 - PART 2, A6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Kamil K. 01:39.131 2 2 01:39.131
2 Marcin P. 01:44.970 3 3 01:44.970
3 Artur W. 01:46.958 2 2 01:46.958
4 Przemysław J. 01:47.462 3 3 01:47.462
5 Aron G. 01:48.731 2 2 01:48.731
6 Michał K. 01:49.607 2 2 01:49.607
7 Szymon N. 01:50.049 2 2 01:50.049
8 Tomasz Ł. 01:50.659 2 2 01:50.659
9 Grzegorz U. 01:50.877 2 2 01:50.877
10 Sobiesław M. 01:51.082 1 3 01:52.163
11 Piotr M. 01:51.308 2 2 01:51.308
12 Marek J. 01:51.878 1 3 01:54.459
13 Damian C. 01:51.901 2 2 01:51.901
14 Artur B. 01:52.129 2 2 01:52.129
15 Łukasz M. 01:52.295 2 2 01:52.295
16 Robert S. 01:53.201 2 2 01:53.201
17 Marek G. 01:53.623 2 2 01:53.623
18 Wiktor M. 01:54.086 2 2 01:54.086
19 Bartosz K. 01:54.805 1 2 01:54.956
20 Krzysztof S. 01:55.841 2 2 01:55.841
21 Dawid C. 01:56.105 1 2 01:57.485
22 Łukasz S. W. 01:57.177 2 2 01:57.177
23 Radosław P. 01:59.154 1 1 01:59.154

DAY 1 - PART 2, B4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Bogdan S. 01:55.333 7 7 01:55.333
2 Mateusz G. 01:56.792 6 6 01:56.792
3 Łukasz B. 01:56.807 5 6 01:57.419
4 Tomek S. 01:57.618 3 3 01:57.618
5 Tomasz B. 01:58.182 5 6 01:58.680
6 Tymon B. 01:58.399 1 2 01:59.427
7 Martin B. 01:58.518 2 5 02:00.595
8 Tomasz B. 01:58.533 5 7 01:59.951
9 Paweł J. 01:58.855 6 6 01:58.855
10 Rafał S. 01:59.299 2 4 02:02.661
11 Borys S. 01:59.689 6 6 01:59.689
12 Maciej W. 01:59.903 4 7 02:06.818
13 Mateusz P. 02:00.001 4 7 02:03.246
14 Piotr G. 02:00.524 5 5 02:00.524
15 Sebastian S. 02:00.656 2 6 02:02.548
16 Krzysztof M. 02:00.712 3 4 02:01.880
17 Piotr K. 02:00.768 3 3 02:00.768
18 Krzysztof B. 02:00.802 4 6 02:01.709
19 Adam S. 02:00.992 4 5 02:01.303
20 Marcin R. 02:01.166 6 6 02:01.166
21 Piotr M. 02:01.254 6 6 02:01.254
22 Rafał P. 02:01.563 3 4 02:05.565
23 Paweł P. 02:02.207 4 4 02:02.207
24 Łukasz ". P. 02:05.678 5 5 02:05.678

DAY 1 - PART 2, B5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Sebastian S. 01:54.720 1 4 02:02.709
2 Bogdan S. 01:55.349 5 6 01:56.370
3 Mateusz G. 01:56.198 3 6 01:58.227
4 Tomek S. 01:56.434 2 2 01:56.434
5 Tymon B. 01:56.644 2 4 01:58.144
6 Krzysztof B. 01:56.839 2 6 02:00.681
7 Paweł J. 01:57.002 3 6 02:01.463
8 Tomasz B. 01:57.093 5 5 01:57.093
9 Borys S. 01:57.413 5 6 01:57.740
10 Łukasz B. 01:57.414 1 6 01:58.929
11 Adam S. 01:57.476 3 3 01:57.476
12 Paweł P. 01:57.721 5 5 01:57.721
13 Piotr G. 01:58.012 1 5 01:58.510
14 Mateusz P. 01:58.017 4 6 01:59.950
15 Krzysztof M. 01:58.018 1 2 01:58.925
16 Tomasz B. 01:58.035 6 6 01:58.035
17 Piotr K. 01:58.703 4 4 01:58.703
18 Martin B. 01:59.279 2 4 02:00.195
19 Maciej W. 01:59.548 5 6 02:01.950
20 Krzysztof B. 01:59.638 5 5 01:59.638
21 Marcin R. 01:59.675 5 5 01:59.675
22 Rafał P. 02:00.040 1 6 02:01.798
23 Hubert C. 02:00.160 4 5 02:00.793
24 Grzegorz D. 02:00.174 4 4 02:00.174
25 Piotr M. 02:00.595 5 6 02:01.117
26 Rafał S. 02:00.844 1 4 02:02.694

DAY 1 - PART 2, B6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Łukasz B. 01:54.266 6 6 01:54.266
2 Bogdan S. 01:55.139 2 2 01:55.139
3 Mateusz G. 01:55.237 4 7 01:55.776
4 Krzysztof M. 01:55.655 5 6 01:56.085
5 Tomasz B. 01:56.528 6 6 01:56.528
6 Piotr K. 01:56.908 5 5 01:56.908
7 Mateusz P. 01:57.450 5 6 01:59.998
8 Tomek S. 01:57.473 3 4 02:01.034
9 Borys S. 01:58.094 2 5 01:58.186
10 Paweł P. 01:58.254 1 7 01:59.046
11 Martin B. 01:58.257 4 4 01:58.257
12 Sebastian S. 01:58.503 6 7 01:59.644
13 Piotr G. 01:58.777 1 5 01:59.439
14 Krzysztof B. 01:58.853 2 4 02:00.231
15 Tomasz B. 01:58.924 7 7 01:58.924
16 Hubert C. 01:59.100 4 4 01:59.100
17 Krzysztof B. 01:59.115 4 5 01:59.917
18 Paweł J. 01:59.229 4 6 02:01.614
19 Piotr M. 01:59.803 6 6 01:59.803
20 Grzegorz D. 01:59.809 3 3 01:59.809
21 Marcin R. 01:59.888 7 7 01:59.888
22 Maciej W. 02:00.463 3 7 02:00.682
23 Rafał P. 02:00.496 3 3 02:00.496
24 Adam S. 02:00.555 3 3 02:00.555
25 Bartosz G. 02:01.888 5 5 02:01.888
26 Tymon B. 02:02.053 1 2 02:06.153

DAY 1 - PART 2, C4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Grzegorz D. 02:02.460 5 5 02:02.460
2 Jacek S. 02:04.542 5 5 02:04.542
3 Waldemar H. 02:05.028 4 5 02:05.625
4 Michal B. 02:07.564 4 5 02:08.022
5 Mikołaj M. 02:08.318 4 5 02:08.780
6 Józef K. 02:08.569 4 5 02:11.965
7 Maksymilian C. 02:10.846 3 3 02:10.846
8 Michał K. 02:11.991 3 5 02:15.978
9 Jacek W. 02:12.555 2 3 02:13.829
10 Paweł P. 02:13.552 5 5 02:13.552
11 Jacek C. 02:15.018 5 5 02:15.018
12 Arkadiusz S. 02:16.189 1 1 02:16.189
13 Mirosław A. 02:16.649 3 3 02:16.649
14 Michał T. 02:16.880 2 2 02:16.880
15 Kuba P. 02:24.053 3 4 02:26.771
16 Karol W. 02:35.503 3 3 02:35.503

DAY 1 - PART 2, C5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tomasz Z. 02:00.628 4 6 02:02.102
2 Jacek S. 02:01.158 3 7 02:02.397
3 Łukasz ". P. 02:01.161 4 6 02:04.603
4 Michał T. 02:01.996 7 7 02:01.996
5 Michal B. 02:02.164 6 7 02:02.503
6 Krzysztof W. 02:02.730 6 6 02:02.730
7 Leszek S. 02:02.789 3 7 02:03.048
8 Waldemar H. 02:02.959 6 6 02:02.959
9 Jakub S. 02:03.369 4 5 02:04.356
10 Mikołaj M. 02:03.509 4 6 02:04.184
11 Maksymilian C. 02:03.708 1 6 02:04.877
12 Józef K. 02:04.658 3 6 02:04.952
13 Faris N. 02:05.171 6 6 02:05.171
14 Piotr K. 02:05.624 6 6 02:05.624
15 Mirosław A. 02:05.698 5 5 02:05.698
16 Paweł P. 02:06.293 5 6 02:11.707
17 Tomasz F. 02:07.492 3 4 02:12.852
18 Michał P. 02:07.558 5 5 02:07.558
19 Jacek W. 02:08.398 6 6 02:08.398
20 Michał K. 02:08.713 1 4 02:12.424
21 Arkadiusz S. 02:09.683 3 3 02:09.683
22 Kuba P. 02:11.208 3 4 02:13.146
23 Jacek C. 02:11.549 6 6 02:11.549
24 Adam W. 02:13.564 6 6 02:13.564
25 Boleslaw K. 02:14.556 4 4 02:14.556
26 Karol W. 02:19.659 4 4 02:19.659

DAY 1 - PART 2, C6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Michal B. 01:59.307 7 7 01:59.307
2 Mirosław A. 01:59.348 7 7 01:59.348
3 Łukasz ". P. 01:59.462 7 7 01:59.462
4 Tomasz Z. 01:59.772 2 7 02:01.038
5 Krzysztof W. 02:00.444 4 5 02:01.586
6 Michał T. 02:01.226 7 7 02:01.226
7 Mikołaj M. 02:01.566 2 7 02:01.815
8 Leszek S. 02:01.569 4 4 02:01.569
9 Józef K. 02:02.194 6 7 02:02.701
10 Paweł P. 02:02.254 6 6 02:02.254
11 Jakub S. 02:02.420 3 5 02:04.249
12 Piotr K. 02:02.515 2 3 02:02.682
13 Faris N. 02:03.313 7 7 02:03.313
14 Jacek S. 02:03.377 2 3 02:03.565
15 Tomasz F. 02:04.274 3 5 02:06.106
16 Michał P. 02:04.787 3 6 02:07.008
17 Jacek W. 02:06.056 4 5 02:22.154
18 Arkadiusz S. 02:06.936 1 2 02:07.194
19 Maksymilian C. 02:07.402 1 1 02:07.402
20 Adam W. 02:08.650 7 7 02:08.650
21 Kuba P. 02:09.820 2 2 02:09.820
22 Karol W. 02:19.476 3 3 02:19.476

DAY 1 - PART 2, D4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jacek G. 02:08.154 1 5 02:13.952
2 Krzysztof L. 02:15.591 3 3 02:15.591
3 Zbigniew K. 02:16.336 1 6 02:23.015
4 Marcin S. 02:17.339 3 6 02:19.365
5 Dawid P. 02:18.204 1 6 02:22.706
6 Paweł K. 02:19.172 3 6 02:23.966
7 Marcin W. 02:19.255 1 1 02:19.255
8 Tomasz J. 02:20.134 3 3 02:20.134
9 Jacek K. 02:20.160 1 6 02:21.256
10 Konrad J. 02:20.663 2 2 02:20.663
11 Robert M. 02:24.174 2 3 02:31.914
12 Jacek T. C. 02:24.348 3 3 02:24.348
13 Łukasz K. 02:24.366 1 1 02:24.366
14 Paweł M. 02:24.685 1 6 02:29.658
15 Tomek K. 02:27.042 3 4 02:33.262
16 Dariusz S. 02:32.099 1 1 02:32.099
17 Artur W. 02:34.155 2 3 02:35.047
18 Tomasz O. 02:34.323 2 3 02:38.011
19 Jacek K. 02:36.531 1 5 02:41.710
20 Krzysztof A. 02:39.032 2 5 02:41.395
21 Ewelina C. 02:39.328 2 2 02:39.328
22 Piotr M. 02:41.682 5 5 02:41.682
23 Jacek Ś. 02:45.444 5 5 02:45.444
24 Adam A. 02:47.365 2 4 03:03.165
25 Rafał K. 02:49.325 2 5 02:55.338
26 Beata K. 02:57.494 2 2 02:57.494

DAY 1 - PART 2, D5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jacek G. 02:05.503 5 5 02:05.503
2 Marcin W. 02:11.315 4 5 02:14.419
3 Marcin S. 02:11.713 5 5 02:11.713
4 Krzysztof L. 02:14.063 4 5 02:19.006
5 Jacek K. 02:14.156 4 5 02:16.788
6 Paweł K. 02:15.948 3 5 02:19.985
7 Konrad J. 02:16.048 2 4 02:17.026
8 Tomasz J. 02:16.525 1 4 02:22.882
9 Zbigniew K. 02:17.480 1 5 02:19.884
10 Dawid P. 02:19.630 2 5 02:22.558
11 Jacek T. C. 02:20.039 5 5 02:20.039
12 Paweł M. 02:20.157 1 5 02:22.668
13 Robert M. 02:20.345 2 5 02:20.816
14 Łukasz K. 02:20.513 2 4 02:24.785
15 Dawid C. 02:21.179 5 5 02:21.179
16 Artur W. 02:21.867 5 5 02:21.867
17 Dariusz S. 02:25.609 4 4 02:25.609
18 Tomek K. 02:28.905 2 3 02:32.808
19 Krzysztof A. 02:35.052 2 4 02:35.965
20 Jacek K. 02:35.442 1 4 02:39.911
21 Tomasz O. 02:35.623 4 4 02:35.623
22 Jacek Ś. 02:36.563 4 4 02:36.563
23 Ewelina C. 02:40.815 3 3 02:40.815
24 Piotr M. 02:41.047 4 4 02:41.047
25 Adam A. 02:44.975 3 4 02:47.335
26 Rafał K. 02:54.501 3 4 02:54.976
27 Beata K. 02:56.400 3 3 02:56.400

DAY 1 - PART 2, D6

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jacek G. 02:03.589 1 7 02:08.967
2 Krzysztof A. 02:09.452 3 4 02:09.862
3 Marcin S. 02:10.207 6 6 02:10.207
4 Michał K. 02:10.421 2 3 02:15.678
5 Marcin W. 02:13.349 4 4 02:13.349
6 Jacek K. 02:13.460 3 6 02:14.322
7 Krzysztof L. 02:14.334 4 6 02:16.221
8 Paweł K. 02:14.863 2 6 02:19.969
9 Dawid P. 02:14.965 2 6 02:19.720
10 Łukasz K. 02:15.053 2 6 02:19.949
11 Robert M. 02:15.066 4 6 02:18.412
12 Dawid C. 02:15.355 5 6 02:17.432
13 Zbigniew K. 02:17.262 1 6 02:19.047
14 Jacek T. C. 02:20.365 1 6 02:24.228
15 Konrad J. 02:20.629 1 4 02:21.051
16 Paweł M. 02:20.872 1 6 02:25.004
17 Artur W. 02:22.447 5 5 02:22.447
18 Dariusz S. 02:24.970 5 6 02:25.885
19 Tomasz O. 02:28.469 5 5 02:28.469
20 Tomek K. 02:28.636 3 3 02:28.636
21 Jacek K. 02:30.988 3 5 02:33.767
22 Jacek Ś. 02:35.674 5 5 02:35.674
23 Piotr M. 02:37.865 2 5 02:41.020
24 Adam A. 02:45.722 4 5 02:46.325
25 Ewelina C. 02:46.311 1 1 02:46.311
26 Beata K. 02:47.193 3 3 02:47.193
27 Rafał K. 02:47.468 4 5 02:49.340

DAY 2 - PART 1, A1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marcin P. 01:45.723 7 8 01:51.655
2 Przemysław J. 01:47.459 7 8 01:51.664
3 Aron G. 01:48.755 4 4 01:48.755
4 Robert S. 01:49.575 6 6 01:49.575
5 Michał K. 01:49.675 4 8 01:54.474
6 Piotr M. 01:49.832 6 7 01:51.712
7 Artur W. 01:50.001 4 6 02:04.902
8 Tomasz Ł. 01:50.961 1 2 01:53.221
9 Szymon N. 01:51.571 1 2 01:52.529
10 Sobiesław M. 01:51.896 7 8 01:52.945
11 Stanisław A. 01:52.018 2 2 01:52.018
12 Artur B. 01:52.090 4 4 01:52.090
13 Marek J. 01:52.273 7 7 01:52.273
14 Marek G. 01:52.316 2 2 01:52.316
15 Michał B. 01:52.508 6 7 01:53.850
16 Damian C. 01:52.667 4 5 01:52.894
17 Grzegorz U. 01:53.499 1 2 01:53.693
18 Bartosz K. 01:54.406 3 3 01:54.406
19 Krzysztof S. 01:55.224 3 4 01:56.562
20 Łukasz S. W. 01:55.655 7 7 01:55.655
21 Łukasz M. 01:56.151 1 1 01:56.151
22 Piotr G. 01:57.521 5 5 01:57.521
23 Pawel S. 01:57.522 5 5 01:57.522
24 Łukasz B. 01:58.470 2 2 01:58.470

DAY 2 - PART 1, A2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Kamil K. 01:41.235 1 2 01:43.674
2 Marcin P. 01:45.271 8 8 01:45.271
3 Przemysław J. 01:45.312 5 8 01:49.645
4 Artur W. 01:47.761 6 7 01:47.801
5 Aron G. 01:48.011 5 5 01:48.011
6 Piotr M. 01:48.514 6 7 01:48.753
7 Szymon N. 01:49.467 4 4 01:49.467
8 Artur B. 01:49.851 2 3 01:51.398
9 Michał K. 01:50.019 8 8 01:50.019
10 Stanisław A. 01:50.151 4 4 01:50.151
11 Tomasz Ł. 01:50.232 1 3 07:04.327
12 Sobiesław M. 01:50.296 8 8 01:50.296
13 Łukasz M. 01:50.342 3 8 01:50.556
14 Robert S. 01:50.437 6 6 01:50.437
15 Damian C. 01:50.601 4 4 01:50.601
16 Michał B. 01:50.690 7 8 01:51.127
17 Grzegorz U. 01:50.911 1 4 01:51.944
18 Marek J. 01:50.927 8 8 01:50.927
19 Bartosz K. 01:53.177 2 4 01:55.461
20 Łukasz S. W. 01:55.268 6 7 01:55.642
21 Łukasz B. 01:55.286 4 4 01:55.286
22 Pawel S. 01:55.716 7 7 01:55.716
23 Piotr G. 01:55.717 7 7 01:55.717

DAY 2 - PART 1, A3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marcin P. 01:43.803 5 5 01:43.803
2 Przemysław J. 01:46.223 2 5 01:46.559
3 Aron G. 01:47.176 4 4 01:47.176
4 Michał K. 01:48.118 5 5 01:48.118
5 Piotr M. 01:48.517 3 5 01:48.725
6 Szymon N. 01:49.140 3 4 01:53.658
7 Artur B. 01:49.157 3 5 01:49.206
8 Tomasz Ł. 01:49.411 2 2 01:49.411
9 Łukasz M. 01:49.977 2 5 01:52.034
10 Grzegorz U. 01:50.020 3 4 01:51.891
11 Robert S. 01:50.073 3 3 01:50.073
12 Marek J. 01:50.199 3 4 01:50.343
13 Sobiesław M. 01:50.297 1 6 01:51.952
14 Stanisław A. 01:51.433 3 4 01:52.280
15 Damian C. 01:52.140 4 4 01:52.140
16 Bartosz K. 01:52.581 3 4 01:53.925
17 Wojtek B. 01:52.592 4 4 01:52.592
18 Łukasz B. 01:54.079 5 6 01:54.083
19 Marek G. 01:55.331 3 3 01:55.331
20 Piotr G. 01:55.516 4 5 01:57.574
21 Pawel S. 01:55.532 1 4 01:57.560
22 Łukasz S. W. 01:56.022 4 5 01:56.026

DAY 2 - PART 1, B1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tymon B. 01:56.699 2 3 01:57.283
2 Krzysztof B. 01:56.802 6 6 01:56.802
3 Radosław P. 01:57.053 4 7 01:58.961
4 Adam S. 01:57.108 2 5 01:58.904
5 Krzysztof M. 01:57.411 6 7 01:57.569
6 Dawid C. 01:57.775 2 5 01:57.842
7 Bogdan S. 01:57.877 2 6 02:00.917
8 Mateusz G. 01:58.321 5 5 01:58.321
9 Hubert C. 01:58.482 5 6 01:58.797
10 Piotr K. 01:59.149 2 3 02:04.879
11 Tomasz B. 01:59.174 3 4 02:02.105
12 Martin B. 01:59.242 5 5 01:59.242
13 Paweł J. 01:59.711 4 4 01:59.711
14 Marcin R. 01:59.886 3 5 02:00.000
15 Paweł P. 02:00.031 4 6 02:00.417
16 Maciej W. 02:00.767 6 6 02:00.767
17 Łukasz ". P. 02:00.877 3 6 02:03.694
18 Krzysztof B. 02:00.897 6 6 02:00.897
19 Rafał S. 02:01.149 3 5 02:03.648
20 Tomasz B. 02:01.316 3 6 02:11.104
21 Michal B. 02:01.417 3 6 02:03.687
22 Grzegorz D. 02:03.281 2 2 02:03.281
23 Sebastian S. 02:05.328 4 6 02:08.110

DAY 2 - PART 1, B2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Bogdan S. 01:54.495 4 4 01:54.495
2 Tomasz B. 01:54.612 4 6 01:55.133
3 Dawid C. 01:54.707 4 5 01:55.712
4 Radosław P. 01:55.015 4 5 01:56.309
5 Mateusz G. 01:55.175 5 7 01:57.607
6 Adam S. 01:55.220 6 6 01:55.220
7 Krzysztof M. 01:55.699 4 7 01:57.923
8 Marcin B. 01:56.362 5 5 01:56.362
9 Sebastian S. 01:56.609 4 6 01:56.823
10 Martin B. 01:56.716 5 5 01:56.716
11 Tymon B. 01:57.222 2 6 01:59.020
12 Hubert C. 01:57.516 4 4 01:57.516
13 Łukasz ". P. 01:57.711 6 6 01:57.711
14 Krzysztof B. 01:57.749 6 6 01:57.749
15 Paweł P. 01:57.751 4 4 01:57.751
16 Piotr K. 01:58.229 4 4 01:58.229
17 Rafał S. 01:58.279 4 4 01:58.279
18 Marcin R. 01:58.417 2 6 02:01.769
19 Maciej W. 01:58.480 3 7 01:59.060
20 Borys S. 01:59.014 7 7 01:59.014
21 Grzegorz D. 01:59.141 3 3 01:59.141
22 Tomek S. 01:59.203 1 2 01:59.774
23 Tomasz B. 01:59.232 3 6 02:00.795
24 Michal B. 01:59.470 2 7 02:01.137
25 Piotr G. 01:59.615 2 4 02:01.800
26 Paweł J. 02:00.568 6 7 02:01.369

DAY 2 - PART 1, B3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Dawid C. 01:54.894 4 6 01:58.737
2 Radosław P. 01:55.234 5 6 01:55.519
3 Sebastian S. 01:55.285 6 7 01:56.666
4 Krzysztof M. 01:55.707 4 6 01:56.463
5 Tomasz B. 01:55.965 3 6 01:56.547
6 Martin B. 01:55.977 2 5 01:55.996
7 Bogdan S. 01:56.096 2 3 02:03.408
8 Tymon B. 01:56.258 3 4 01:57.139
9 Marcin B. 01:56.281 3 4 01:56.386
10 Mateusz G. 01:56.385 5 7 01:57.988
11 Piotr K. 01:56.415 4 4 01:56.415
12 Tomek S. 01:57.256 3 3 01:57.256
13 Borys S. 01:57.309 5 5 01:57.309
14 Maciej W. 01:57.489 2 7 01:58.459
15 Michal B. 01:57.996 4 7 01:58.785
16 Paweł P. 01:58.006 2 3 01:59.246
17 Rafał S. 01:58.096 4 5 01:58.452
18 Krzysztof B. 01:58.507 1 3 01:58.807
19 Krzysztof B. 01:58.540 3 3 01:58.540
20 Adam S. 01:58.540 3 3 01:58.540
21 Łukasz ". P. 01:58.611 4 6 01:58.979
22 Hubert C. 01:59.065 4 4 01:59.065
23 Tomasz B. 01:59.242 5 6 01:59.309
24 Paweł J. 01:59.330 2 4 02:00.055
25 Grzegorz D. 01:59.588 1 3 01:59.610
26 Piotr G. 01:59.695 3 4 02:01.114
27 Marcin R. 02:00.012 3 5 02:08.755
28 Mirosław A. 02:01.891 2 5 02:03.032

DAY 2 - PART 1, C1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rafał P. 01:59.759 4 6 02:02.948
2 Tomasz Z. 02:00.272 3 7 02:00.568
3 Bartosz G. 02:00.894 5 6 02:02.747
4 Piotr M. 02:01.746 6 6 02:01.746
5 Mikołaj M. 02:02.398 4 6 02:07.245
6 Józef K. 02:02.864 3 6 02:03.855
7 Waldemar H. 02:03.329 4 6 02:04.726
8 Leszek S. 02:03.851 5 6 02:04.197
9 Paweł P. 02:04.156 4 6 02:07.008
10 Jakub S. 02:04.406 5 6 02:05.980
11 Jacek S. 02:04.491 6 6 02:04.491
12 Piotr K. 02:04.529 2 2 02:04.529
13 Krzysztof W. 02:05.270 4 4 02:05.270
14 Michał T. 02:06.290 4 6 02:06.341
15 Michał P. 02:07.159 6 6 02:07.159
16 Tomasz F. 02:07.488 2 3 02:08.309
17 Arkadiusz S. 02:07.979 2 3 08:42.499
18 Kuba P. 02:08.267 4 4 02:08.267
19 Michał K. 02:08.867 3 3 02:08.867
20 Marcin S. 02:10.365 5 5 02:10.365
21 Jacek W. 02:11.201 2 2 02:11.201
22 Faris N. 02:11.987 1 2 02:14.273
23 Maksymilian C. 02:12.154 2 5 02:12.521

DAY 2 - PART 1, C2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rafał P. 01:59.545 5 6 02:00.010
2 Piotr M. 02:00.448 3 6 02:02.836
3 Jacek S. 02:01.078 4 6 02:05.380
4 Józef K. 02:01.126 2 6 02:02.969
5 Michał T. 02:01.344 5 6 02:03.147
6 Krzysztof W. 02:01.883 3 6 02:02.425
7 Waldemar H. 02:02.016 5 5 02:02.016
8 Leszek S. 02:02.186 4 4 02:02.186
9 Paweł P. 02:02.214 4 6 02:04.257
10 Bartosz G. 02:02.884 2 6 02:08.061
11 Faris N. 02:02.962 5 5 02:02.962
12 Jakub S. 02:03.552 3 6 02:05.854
13 Arkadiusz S. 02:03.851 3 6 02:05.974
14 Maksymilian C. 02:05.487 5 5 02:05.487
15 Michał K. 02:05.852 3 6 02:05.991
16 Adam W. 02:06.097 6 6 02:06.097
17 Kuba P. 02:06.672 4 4 02:06.672
18 Marcin S. 02:08.066 5 5 02:08.066
19 Michał P. 02:08.089 5 5 02:08.089
20 Jacek W. 02:09.262 1 4 02:10.219
21 Piotr K. 02:10.935 3 4 02:11.316
22 Marcin W. 02:12.341 2 2 02:12.341

DAY 2 - PART 1, C3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rafał P. 01:57.104 7 7 01:57.104
2 Józef K. 01:58.615 3 7 02:03.141
3 Jakub S. 02:00.043 3 6 02:02.205
4 Krzysztof W. 02:00.118 3 4 02:02.030
5 Piotr K. 02:00.140 2 5 02:05.929
6 Piotr M. 02:00.216 5 6 02:00.869
7 Tomasz Z. 02:00.629 1 1 02:00.629
8 Bartosz G. 02:00.984 4 6 02:03.395
9 Leszek S. 02:00.997 5 5 02:00.997
10 Michał T. 02:01.153 2 5 02:02.028
11 Jacek S. 02:01.349 4 6 02:02.293
12 Waldemar H. 02:01.652 6 6 02:01.652
13 Michał P. 02:01.708 5 6 02:02.179
14 Faris N. 02:01.920 3 5 02:03.670
15 Paweł P. 02:02.355 2 7 02:03.302
16 Arkadiusz S. 02:03.184 6 6 02:03.184
17 Maksymilian C. 02:03.779 1 6 02:08.446
18 Adam W. 02:05.421 5 7 02:07.169
19 Kuba P. 02:05.772 3 4 02:14.567
20 Michał K. 02:05.825 4 6 02:34.975
21 Tomasz F. 02:06.341 5 5 02:06.341
22 Marcin S. 02:08.076 4 6 02:09.513
23 Marcin W. 02:10.237 2 2 02:10.237
24 Jacek W. 02:10.631 1 2 02:10.825

DAY 2 - PART 1, D1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jacek G. 02:09.621 4 4 02:09.621
2 Tomasz J. 02:13.778 3 3 02:13.778
3 Krzysztof L. 02:14.003 3 3 02:14.003
4 Paweł M. 02:16.462 3 3 02:16.462
5 Zbigniew K. 02:17.795 4 4 02:17.795
6 Jacek K. 02:17.932 2 3 02:20.360
7 Dawid C. 02:18.401 3 3 02:18.401
8 Łukasz K. 02:21.197 3 3 02:21.197
9 Robert M. 02:21.733 2 2 02:21.733
10 Artur W. 02:23.367 3 3 02:23.367
11 Karol W. 02:23.598 2 2 02:23.598
12 Dawid P. 02:24.611 3 3 02:24.611
13 Paweł K. 02:25.015 3 3 02:25.015
14 Jacek T. C. 02:26.095 3 3 02:26.095
15 Konrad J. 02:29.682 2 2 02:29.682
16 Dariusz S. 02:30.868 2 2 02:30.868
17 Tomasz O. 02:34.360 2 2 02:34.360
18 Krzysztof A. 02:37.553 2 2 02:37.553
19 Jacek K. 02:38.374 2 2 02:38.374
20 Piotr M. 02:42.638 2 2 02:42.638
21 Jacek Ś. 02:45.210 3 3 02:45.210
22 Beata K. 02:50.585 1 1 02:50.585
23 Rafał K. 02:52.710 2 3 02:53.278
24 Adam A. 02:54.060 3 3 02:54.060

DAY 2 - PART 1, D2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jacek G. 02:05.458 4 7 02:08.630
2 Paweł M. 02:09.364 5 6 02:12.669
3 Dawid C. 02:12.512 6 6 02:12.512
4 Jacek K. 02:12.699 4 6 02:13.324
5 Karol W. 02:13.155 3 4 02:14.156
6 Dawid P. 02:13.294 5 6 02:18.609
7 Robert M. 02:13.378 2 6 02:15.157
8 Paweł K. 02:14.080 5 6 02:20.820
9 Łukasz K. 02:14.602 2 4 02:16.119
10 Tomasz J. 02:14.844 3 3 02:14.844
11 Zbigniew K. 02:15.073 2 6 02:17.946
12 Jacek T. C. 02:15.945 4 5 02:28.415
13 Artur W. 02:18.099 6 6 02:18.099
14 Dariusz S. 02:22.771 5 5 02:22.771
15 Tomasz O. 02:25.757 3 5 02:29.778
16 Jacek K. 02:27.992 5 6 02:31.780
17 Tomek K. 02:28.709 4 5 02:29.908
18 Krzysztof A. 02:30.777 5 5 02:30.777
19 Krzysztof L. 02:31.791 2 2 02:31.791
20 Jacek Ś. 02:32.290 2 5 02:34.931
21 Piotr M. 02:33.574 2 5 02:35.342
22 Beata K. 02:41.880 4 4 02:41.880
23 Ewelina C. 02:42.208 2 3 02:42.702
24 Adam A. 02:42.558 2 5 02:44.029
25 Rafał K. 02:45.362 4 5 02:45.552

DAY 2 - PART 1, D3

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Paweł P. 02:03.564 5 6 02:05.389
2 Dawid C. 02:10.481 5 5 02:10.481
3 Paweł M. 02:10.765 5 5 02:10.765
4 Paweł K. 02:11.513 5 5 02:11.513
5 Krzysztof L. 02:11.751 3 5 02:15.529
6 Karol W. 02:13.114 2 3 02:13.994
7 Jacek K. 02:13.519 2 5 02:13.740
8 Dawid P. 02:13.637 4 5 02:17.334
9 Łukasz K. 02:14.895 3 4 02:16.635
10 Tomasz J. 02:16.768 3 3 02:16.768
11 Robert M. 02:17.099 4 4 02:17.099
12 Jacek T. C. 02:17.161 2 5 02:18.851
13 Zbigniew K. 02:19.059 3 5 02:19.426
14 Artur W. 02:22.017 3 5 02:23.410
15 Dariusz S. 02:24.516 3 5 02:29.954
16 Konrad J. 02:27.408 2 2 02:27.408
17 Jacek K. 02:30.001 3 5 02:31.126
18 Tomasz O. 02:31.210 4 4 02:31.210
19 Krzysztof A. 02:31.798 4 4 02:31.798
20 Piotr M. 02:32.955 4 5 02:35.662
21 Beata K. 02:39.501 3 3 02:39.501
22 Ewelina C. 02:40.540 4 4 02:40.540
23 Rafał K. 02:40.649 4 4 02:40.649
24 Adam A. 02:40.860 4 4 02:40.860

DAY 2 - PART 2, A4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marcin P. 01:44.801 5 7 01:53.970
2 Przemysław J. 01:46.039 3 6 01:47.622
3 Artur W. 01:46.249 5 6 01:46.943
4 Michał K. 01:46.852 8 8 01:46.852
5 Piotr M. 01:48.860 7 7 01:48.860
6 Tomasz Ł. 01:49.150 1 1 01:49.150
7 Aron G. 01:49.224 3 4 01:50.248
8 Sobiesław M. 01:49.256 8 8 01:49.256
9 Łukasz M. 01:49.339 3 6 01:50.082
10 Marek J. 01:49.976 4 4 01:49.976
11 Artur B. 01:50.200 3 3 01:50.200
12 Damian C. 01:51.413 2 4 01:51.819
13 Bartosz K. 01:53.351 2 3 01:54.270
14 Wojtek B. 01:53.835 2 2 01:53.835
15 Pawel S. 01:55.077 4 7 01:55.475
16 Piotr G. 01:55.077 4 7 01:55.481
17 Łukasz B. 01:55.795 2 2 01:55.795
18 Marek G. 01:55.869 1 1 01:55.869

DAY 2 - PART 2, B4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Martin B. 01:55.036 5 5 01:55.036
2 Bogdan S. 01:55.613 1 4 02:07.025
3 Dawid C. 01:55.697 4 4 01:55.697
4 Adam S. 01:55.884 2 2 01:55.884
5 Marcin B. 01:55.976 4 4 01:55.976
6 Borys S. 01:55.977 3 5 02:02.639
7 Krzysztof M. 01:56.361 3 5 01:56.542
8 Krzysztof B. 01:57.412 4 4 01:57.412
9 Krzysztof B. 01:57.747 2 2 01:57.747
10 Grzegorz D. 01:57.932 1 2 01:59.347
11 Sebastian S. 01:58.037 2 2 01:58.037
12 Michal B. 01:58.043 3 3 01:58.043
13 Tomasz B. 01:58.241 4 4 01:58.241
14 Piotr K. 01:58.361 2 3 06:02.105
15 Tomek S. 01:59.041 2 2 01:59.041
16 Radosław P. 01:59.269 1 3 02:03.791
17 Paweł J. 01:59.294 1 2 01:59.882
18 Paweł P. 01:59.442 2 2 01:59.442
19 Piotr G. 01:59.735 2 4 01:59.869
20 Łukasz ". P. 01:59.778 4 4 01:59.778
21 Marcin R. 01:59.965 4 4 01:59.965
22 Rafał S. 02:00.014 1 4 02:00.847
23 Tomasz B. 02:00.069 1 2 02:01.075
24 Mirosław A. 02:00.781 3 3 02:00.781
25 Hubert C. 02:04.413 2 3 02:04.611

DAY 2 - PART 2, C4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Rafał P. 01:58.077 4 4 01:58.077
2 Józef K. 01:58.359 5 7 01:58.715
3 Piotr M. 01:59.138 5 7 02:00.116
4 Piotr K. 01:59.669 3 4 01:59.822
5 Bartosz G. 02:00.104 5 7 02:01.010
6 Jacek S. 02:00.604 6 7 02:00.845
7 Leszek S. 02:00.665 3 5 02:02.805
8 Michał T. 02:01.268 4 7 02:01.801
9 Waldemar H. 02:01.450 6 7 02:02.184
10 Krzysztof W. 02:01.521 2 5 02:03.381
11 Michał P. 02:02.126 7 7 02:02.126
12 Kuba P. 02:02.716 2 4 07:25.271
13 Paweł P. 02:03.072 3 5 02:06.634
14 Arkadiusz S. 02:03.319 4 4 02:03.319
15 Faris N. 02:03.398 5 6 02:07.117
16 Jakub S. 02:04.017 2 4 02:04.468
17 Adam W. 02:04.443 6 6 02:04.443
18 Maksymilian C. 02:08.268 2 4 02:12.796
19 Marcin S. 02:09.017 6 6 02:09.017
20 Michał K. 02:09.094 2 4 02:29.476
21 Marcin W. 02:10.801 3 3 02:10.801

DAY 2 - PART 2, C5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Józef K. 01:58.782 1 4 02:01.186
2 Krzysztof W. 01:59.823 2 2 01:59.823
3 Leszek S. 02:00.386 2 4 02:02.149
4 Piotr M. 02:00.616 4 4 02:00.616
5 Waldemar H. 02:01.233 3 4 02:02.729
6 Bartosz G. 02:01.350 4 4 02:01.350
7 Michał T. 02:03.153 1 2 02:05.907
8 Adam W. 02:03.461 4 4 02:03.461
9 Paweł P. 02:03.848 3 4 02:05.086
10 Jakub S. 02:03.944 1 1 02:03.944
11 Piotr K. 02:04.722 4 4 02:04.722
12 Michał P. 02:07.950 4 4 02:07.950
13 Marcin S. 02:08.449 3 4 02:08.715
14 Michał K. 02:08.994 2 2 02:08.994
15 Marcin W. 02:10.741 1 2 02:11.458
16 Faris N. 02:13.676 1 4 02:29.518

DAY 2 - PART 2, D4

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Jacek G. 02:04.603 5 7 02:08.229
2 Stanisław A. 02:06.805 3 3 02:06.805
3 Jacek W. 02:11.343 3 5 02:29.033
4 Jacek K. 02:11.515 5 6 02:14.825
5 Krzysztof L. 02:12.944 3 5 02:18.644
6 Paweł K. 02:13.787 6 6 02:13.787
7 Paweł M. 02:13.816 5 6 02:14.414
8 Dawid P. 02:13.863 2 7 02:29.938
9 Łukasz K. 02:14.762 2 2 02:14.762
10 Jacek T. C. 02:15.476 3 5 02:19.468
11 Robert M. 02:16.768 6 6 02:16.768
12 Zbigniew K. 02:19.438 6 6 02:19.438
13 Artur W. 02:19.577 6 6 02:19.577
14 Tomasz O. 02:23.179 6 6 02:23.179
15 Dariusz S. 02:23.309 6 6 02:23.309
16 Jacek K. 02:27.476 3 6 02:30.596
17 Krzysztof A. 02:31.527 3 4 02:31.941
18 Piotr M. 02:40.360 3 5 02:41.907
19 Ewelina C. 02:42.556 2 3 02:42.659
20 Beata K. 02:42.809 4 4 02:42.809
21 Rafał K. 02:49.435 1 5 02:51.266

DAY 2 - PART 2, D5

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Tymon B. 01:58.397 1 6 02:00.344
2 Jacek G. 02:03.632 1 7 02:06.810
3 Paweł K. 02:10.729 3 6 02:14.838
4 Paweł M. 02:10.736 2 6 02:14.913
5 Jacek K. 02:12.704 1 5 02:15.469
6 Krzysztof L. 02:13.237 5 6 02:15.586
7 Dawid P. 02:14.348 2 6 02:16.319
8 Jacek T. C. 02:14.808 2 6 02:15.604
9 Łukasz K. 02:16.035 4 6 02:19.707
10 Robert M. 02:17.512 2 4 02:18.010
11 Tomasz O. 02:17.767 3 6 02:20.038
12 Zbigniew K. 02:19.202 3 6 02:21.456
13 Dariusz S. 02:20.213 5 6 02:20.217
14 Artur W. 02:26.294 2 4 02:27.265
15 Jacek K. 02:28.027 4 5 02:28.505
16 Krzysztof A. 02:30.493 4 4 02:30.493
17 Tomek K. 02:32.319 1 2 02:32.663
18 Beata K. 02:38.221 3 3 02:38.221
19 Ewelina C. 02:39.218 3 3 02:39.218
20 Stanisław A. 02:39.249 3 3 02:39.249
21 Piotr M. 02:39.887 4 5 02:43.678
22 Rafał K. 02:45.638 3 5 02:47.234

DAY 2 - PART 2, OPEN TRACK

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Artur B. 01:49.079 5 5 01:49.079
2 Łukasz M. 01:51.949 4 4 01:51.949
3 Krzysztof M. 01:55.003 5 5 01:55.003
4 Robert S. 01:56.033 3 3 01:56.033
5 Tomasz B. 01:57.508 7 7 01:57.508
6 Piotr K. 01:58.311 7 7 01:58.311
7 Łukasz B. 01:58.851 3 3 01:58.851
8 Paweł P. 01:58.941 6 7 02:00.020
9 Mateusz G. 01:59.762 2 3 02:01.810
10 Paweł J. 02:01.184 1 2 02:02.868
11 Maksymilian C. 02:05.214 7 10 02:06.387
12 Michał K. 02:05.662 1 2 02:07.385
13 Michał P. 02:06.240 2 3 02:07.870
14 Adam D. 02:07.430 2 2 02:07.430
15 Paweł K. 02:09.411 7 7 02:09.411
16 Jacek K. 02:28.972 4 10 02:33.004

DAY 2 - PART 2, RACE 1

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Marcin P. 01:43.816 6 9 01:44.277
2 Artur W. 01:44.451 4 9 01:45.075
3 Przemysław J. 01:45.513 4 9 01:46.584
4 Sobiesław M. 01:45.971 5 9 01:46.428
5 Aron G. 01:46.163 8 9 01:46.541
6 Michał K. 01:46.252 9 9 01:46.252
7 Szymon N. 01:47.683 8 9 01:49.167
8 Piotr M. 01:48.129 8 8 01:48.129
9 Damian C. 01:49.393 8 9 01:49.915
10 Tomasz Ł. 01:49.438 3 6 01:51.093
11 Marek J. 01:49.656 9 9 01:49.656
12 Artur B. 01:49.846 3 6 01:54.992
13 Grzegorz U. 01:50.100 3 9 01:50.924
14 Robert S. 01:51.253 8 9 01:51.700
15 Bartosz K. 01:51.655 3 9 01:54.324
16 Marek G. 01:52.205 7 9 01:52.832
17 Dawid C. 01:52.691 4 9 01:53.033
18 Krzysztof M. 01:53.257 9 9 01:53.257
19 Adam S. 01:53.413 8 9 01:54.532
20 Sebastian S. 01:53.616 8 9 01:53.703
21 Tomasz B. 01:53.634 9 9 01:53.634
22 Łukasz B. 01:54.625 9 9 01:54.625
23 Pawel S. 01:54.718 9 9 01:54.718
24 Mateusz G. 01:55.038 8 9 01:56.389
25 Piotr G. 01:57.194 3 3 01:57.194

DAY 2 - PART 2, RACE 2

# Imię, nazwisko Najlepszy czas Najlepsze okrążenie Okrążeń ogółem Czas ostatniego okrążenia
1 Piotr K. 01:51.463 7 7 01:51.463
2 Krzysztof B. 01:52.495 7 7 01:52.495
3 Marcin B. 01:53.755 5 7 01:54.765
4 Tymon B. 01:55.548 3 7 01:58.486
5 Krzysztof B. 01:55.862 5 7 01:56.743
6 Borys S. 01:56.014 5 7 01:58.169
7 Tomasz Z. 01:57.280 6 7 01:57.464
8 Łukasz ". P. 01:57.559 5 7 02:00.335
9 Paweł J. 01:57.743 6 7 01:58.260
10 Grzegorz D. 01:58.052 4 6 01:59.728
11 Jakub S. 01:58.122 5 7 02:00.018
12 Józef K. 01:58.263 3 7 02:00.246
13 Krzysztof W. 01:58.568 6 7 01:59.923
14 Piotr G. 01:58.952 5 7 02:00.335
15 Piotr K. 01:59.014 5 7 02:00.557
16 Tomasz B. 01:59.263 3 7 02:03.200
17 Jacek S. 01:59.586 7 7 01:59.586
18 Marcin R. 02:00.056 6 7 02:00.423
19 Michał T. 02:00.768 7 7 02:00.768
20 Bartosz G. 02:00.775 5 7 02:01.310
21 Arkadiusz S. 02:01.436 4 7 02:02.658
22 Leszek S. 02:01.677 5 7 02:03.015
23 Michał K. 02:08.480 4 4 02:08.480
24 Kuba P. 02:08.640 3 3 02:08.640
25 Jacek W. 02:09.162 3 7 02:09.846